Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
МБАЛ Благоевград

МБАЛ Благоевград

Благоевград, Blagoevgrad, 2700, Bulgaria

Anfahrt

Telefonnummer hinzufügen

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns MBal Blagoevgrad
МБАЛ Благоевград cover
Mission МИСИЯ - НАЦИОНАЛНО ОТГОВОРНА:
> Постигане на планирана и насочена социална промяна в отношението и ценностите на обществото като цяло към новите условия в здравеопазването;
> Поставяне на измерими цели и проучване на човешките потребности;
> Сьздаване на нови условия в предлагането на здравни услуги и ефикасно представяне на техните преимущества;
> Постоянно наблюдение на социалната среда и на вьзможностите за адаптиране кьм промяната

МИСИЯ - РЕГИОНАЛНА:
> "МБАЛ-Благоевград" АД да осигурява стационарно лечение на равнището на добрата медицинска практика за всички пациенти;
> Да повишава качеството на живота чрез медицинско обслужване на равнището на най-добрите постижения на медицината;
> Да осигурява равни възможности за лечение на населението от областта и да развие и утвърди единни определящи принципи на здравна култура на обществото.
Beschreibung „МБАЛ – Благоевград” АД е павилионен тип лечебно заведение за болнична помощ със застроена площ 11 572 кв.м. и разгъната площ 29 351 кв.м.
Болницата е разположена в обособена паркова зона с площ 111 050 кв.м. близко до центъра на Благоевград.

Разрастването на болницата дава възможност за бързо увеличение на легловия фонд: - през 1951 г. – 200 (двеста) легла; - през 1959 г. – 300 (триста) легла; - през 1968 г. –445 (четиристотин четиридесет и пет)легла. Максимума на легловия фонд е достигнат през 80-те години, когато броя на действително разкритите болнични легла достига до 1200 (хиляда и двеста). Паралелно и постепенно нараства броя на висшия и среден медицински персонал. До 1979 г. броя на лекарите достига 136 (сто тридесет и шест), а на медицинските сестри 311 (триста и единадесет). Поради нарасналите нужди от среден медицински персонал, през 1951 г. в Благоевград се открива Средно медицинско училище за обучение на медицински сестри и фелдшери. Първият директор на медицинското училище е Д-р Борис Ризов, а като преподаватели се изявяват всички водещи специалисти от болницата. По-късно училището прераства в Медицински колеж за подготовка на специалисти по здравни грижи. Успоредно с разрастването на болницата се повишава и квалификацията на медицинския персонал. Профилирането на специалистите дава възможност за разкриване на нови отделения по различни профилни медицински специалности. През 1973 г. се създава Ревмокардиологично отделение, през 1981 г. – Урологично отделение, през 1984 г. – Гастроентерологично отделение. “МБАЛ – Благоевград” АД е създадена през 1941 г. по инициатива на д-р Никола Тасев. Първоначално е била изградена като изолаторно помещение за лечение на инфекциозно болни с 5 (пет)легла и 4 (четири) членен персонал, състоящ се от двама лекари, една самарянка и една болногледачка .В годините „МБАЛ – Благоевград” АД се утвърждава като лечебно заведение с областен и междуобластен характер, обслужващо населението от Благоевградска и Кюстендилска област
Auszeichnungen Диагностично-лечебната дейност се осъществява чрез:
• екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
• взаимодействие и сътрудничество със звената за оказванена ПИМП и СИМП и др.;
• инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане на качествени стандарти в болничната помощ;
• най-ценната част от ресурсите на болницата е високо квалифицираният медицински персонал.

Болницата обслужва общините от Благоевградска област.
Населението на региона се насочва към "МБАЛ- Благоевград" за консултативна и стационарна помощ (поема по-тежките случаи, които не могат да се лекуват в общинските болници).
  • Благоевград, Blagoevgrad, 2700, Bulgaria
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe