Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
УСБАЛ по онкология ЕАД, гр. София

УСБАЛ по онкология ЕАД, гр. София

ул. "Пловдивско поле" 6, Sofia, 1756, Bulgaria

Anfahrt

+359 2 8076 299

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД, София
УСБАЛ по онкология ЕАД, гр. София cover
Mission Мисията на УСБАЛО ЕАД е “Прибавяне на години към живота и здраве към годините”, чрез предоставяне на гражданите на Р. България на пазарно ориентирана, икономически обоснована, социално интегрирана, достъпна, адекватна, своевременна, комплексна и качествена медицинска помощ в областта на онкологията.
Мисията на лечебното заведение е свързана с основната идея за създаването й, натрупания опит и изградения имидж. Тя е съчетание от многогодишните традиции в развитието на българското здравеопазване и съвременните глобални тенденции в медицината и общественото здравеопазване.

Мисията на УСБАЛО ЕАД е събразена с основните принципи на противораковата борба:
насоченост към цялото население на страната;
непрекъснато следене на новостите в онкологичната наука и внедряването им в практиката, а именно „медицина основана на доказателства - evidence based medicine”;
междуинституционално сътрудничество (Според Световната здравна организация (СЗО) противораковата борба е твърде важен социален проблем, който не може да бъде оставен само на професионалистите, а е грижа на цялото общество).

Към така визираната мисия може да се добави и оптимално разширяване пакета от здравни услуги, поддържане на съвременна база за диагностика и лечение, грижа за сигурността и удовлетвореността на пациентите, задоволяване на тяхните потребности, работа с висококвалифициран и мотивиран персонал, утвърждаване на позицията на УСБАЛО ЕАД като водещо онкологично лечебно заведение в страната, както и на лечебно заведение с европейски стандарти и модерен мениджмънт.

Глобална цел на УСБАЛО ЕАД произтича от мисията и е максимално задоволяване потребностите на населението в страната от комплексна онкологична помощ с високо качество, според официалната онкологична доктрина и в съответствие с приетите медицински стандарти, в рамките на добрата медицинска практика. Мисията и глобалната цел на лечебното заведение ще се осъществяват спазвайки “Конвенция за защита правата на човека и на човешкото достойнство, в
Beschreibung "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД (УСБАЛО ЕАД) е водещо високо специализирано лечебно заведение в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на пациенти със злокачествени новообразувания; научен и научно-приложен център в областта на експерименталната онкология. Ръководи и координира националната лечебна тактика при онкологичните заболявания и изготвя стандарти и ръководства по онкология, съвместно със специалисти от други институции и организации; болницата е организационно-методичен ръководител на онкологичните заведения в страната, експертен и контролен орган в областта на рака.

Проверка на лабораторни резултати:
https://results.sbaloncology.bg:50026
  • ул. "Пловдивско поле" 6, Sofia, 1756, Bulgaria
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe