Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Филологически факултет - Югозападен университет "Неофит Рилски"

Филологически факултет - Югозападен университет "Неофит Рилски"

Blagoevgrad, 2700, Bulgaria

Anfahrt

+359 73 588 523

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns Специалности, дисциплини, новини, инфопакети, прием, кандидат-студенти, език, литература
Филологически факултет - Югозападен университет "Неофит Рилски" cover
Mission Отстояване на българщината както в географските граници на България, така и извън държавните предели в посока запад, югозапад, юг и югоизток на езиковото ни землище.

Развитие на филологическото познание и обучение, отворени към богатите и разнообразни културни свидетелства и памет и към въжделенията за бъдеще на хората от Балканите, Европа и света.
Beschreibung Основна стратегическа цел

Утвърждаване на факултета като хранилище на ценни национални и регионални културни традиции и памет, като отворен балкански филологически център и средище за междукултурен диалог за преодоляване на негативните стереотипи за другия на Балканите.

Утвърждаване на факултета като център на модерно чуждоезиково обучение и европейска интеграция чрез развиване на прагматично и приложно филологическо образование.

Приоритети

А. Промяна на стратегията за откриване на нови специалности и при промяна на досега действащите учебни планове с оглед на засилване на практическото обучение за пълноценно реализиране на завършващите на пазара на труда.

Повече възможности за избор на изучаван чужд език чрез включването му в учебните планове и увеличаване на неговия хорариум.

Разширяване на факултетната компютърна база и поддържане на постоянна интернет връзка с цел да се улесни достъпът до учебни материали, научни изследвания, проектна документация, архиви и библиотечни ресурси за удовлетворяване на нуждите на студентите при аудиторната и извънаудиторната им подготовка.

Създаване на факултетен езиков център, който чрез заплащане да предоставя възможност за допълнително родноезиково и чуждоезиково обучение както на студенти от факултета и от другите факултети на университета, така и на граждани, желаещи да повишат нивото на своята езикова и литературна компетентност.

Създаване на център за професионален тренинг, в който студентите да симулират професионална дейност в сферата на своята бъдеща реализация: специализиран превод, оформяне на журналистически материали, изява като радио- и телевизионни водещи и журналисти, възлагане и контролиране на теренни проучвания.

Б. Промяна на политиката към научно-изследователските приоритети: акредитиране на докторантски програми, предоставяне на възможност на студенти и докторанти за конкурентна научна изява и научно израстване чрез ситуиране на ежегодни студентски и докторантски
Gegründet 1991
  • Blagoevgrad, 2700, Bulgaria
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe