Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Freitag
20
APR

X. kroatistička tekstološka radionica

15:30
18:00
Književni krug Split
Organisator der Veranstaltung Književni krug Split

Anfahrt

Kategorie
#var:page_name# cover

DVADESET OSMI MARULIĆEVI DANI
Znanstveni, književni i izdavački program
Split, 19-22. travnja 2018.

Glavni organizator znanstvenoga, književnog i izdavačkog programa: Književni krug Split - Marulianum

Suorganizatori:
Društvo hrvatskih književnika
Društvo prijatelja kulturne baštine, Split
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu

Deseta kroatistička tekstološka radionica:
Suvremeni pristup Hektorovićevim tekstovima
Voditeljice: Sanja Vulić i Divna Mrdeža Antonina
Sudjeluju studenti iz Splita, Zadra i Zagreba

Svi ostali zainteresirani studenti za sudjelovanje mogu se prijaviti voditeljima.

Sanja Vulić izvanredna je profesorica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Pokrenula je i vodi Međunarodnu ljetnu školu hrvatske kulture i jezika. Držala je gostujuća predavanja na visokoškolskim ustanovama i sveučilištima u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Bugarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Sloveniji. Autorica je i suautorica šest knjiga, 130 znanstvenih i 246 stručnih radova te oko 400 kraćih radova pretežito popularnoznanstvenoga sadržaja. Izlagala je na 146 znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Uredila je i(li) priredila za tisak 14 knjiga. Piše jezičnu kolumnu u mjesečniku Matica Hrvatske matice iseljenika. Članica je uredništva časopisa Čakavska rič i Modruški zbornik, uredništva kritičkoga izdanja Sabranih djela Milana Begovića te članica Književnoga kruga Split, Matice hrvatske, Katedre Čakavskoga sabora Modruše i Panonskoga instituta.

Divna Mrdeža Antonina je redovita profesorica u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zadru. Predavala je i na drugim inozemnim i domaćim sveučilištima: na Sveučilištu u Padovi radila je kao lektorica, ali i održavala nastavu iz hrvatske književnosti i jezika. Predavala je na Institutu za slavistiku Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu, Sveučilištu Śląski u Katowicama, Filološki fakultet, Institut za Slavistiku, na Sveučilištu u Mostaru te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavljuje znanstvene radove iz područja književne povijesti, imagologije, versifikacije i povijesti kazališta od 1987. godine. Suradnica je većeg broja časopisa (kao autorica znanstvenih priloga i/ili kao recenzentica), poput: Anzeiger für slavische philology, Fluminensia, Književna smotra, Umjetnost riječi, Hercegovina, Croatica, Poznańskie studia slawistyczne, Slavia Occidentalis Litteraria, Anafora, Letteratura, arte e cultura tra le due sponde.

Ort der Durchführung der Veranstaltung

Književni krug Split