Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Freitag
08
JUN

Konkurs Literacki „Jak Rozumiem Słowo Ojczyzna”

16:30
17:30
Morąski Dom Kultury
Organisator der Veranstaltung Morąski Dom Kultury

Anfahrt

Kategorie
#var:page_name# cover

REGULAMIN

KONKURSU LITERACKIEGO „JAK ROZUMIEM SŁOWO OJCZYZNA”

Z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Morąski Dom Kultury

zaprasza uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie na małą formę literacką.

Celem konkursu jest:
• integracja pokoleniowa w uczczeniu jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
• kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej
• rozwijanie uzdolnień literackich, kreatywności, wyobraźni
• zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką patriotyczną
• wyłonienie najlepszych prac literackich promujących ideę patriotyzmu

Zasady uczestnictwa:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy literackiej o tematyce:

• Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych – forma: wiersz o moim kraju

• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - „Moje miejsce na ziemi” (forma: wiersz, proza lub pamiętnik)

• Dorośli – „Mój dom – moja Ojczyzna” (forma: wiersz, proza lub pamiętnik)

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.
Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę: o objętości nie większej niż 4 strony maszynopisu na jeden z zaproponowanych tematów w formie papierowego wydruku na kartce A4 (czcionka – 12).
Prace należy opatrzyć godłem (czyli wybranym słowem, pseudonimem, które utajni dane osobowe). Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem (takim samym jak na pracy) zapis elektroniczny tekstów na płycie CD lub pendrive oraz metryczkę autora, która powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania, nr telefonu, nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, kilka słów o autorze oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik).

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- ujęcie tematu
- poprawność językowa i stylistyczna
- pomysłowość i oryginalność treści
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
- walory artystyczne pracy

Prace należy składać do 18.05.2018 r. na adres Organizatora: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.06.2018 r. o godz. 16.30 w sali na poddaszu.
Autorzy wszystkich prac otrzymają dyplomy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich, którym bliska jest Polska oraz regionalna historia i tradycja.


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Ort der Durchführung der Veranstaltung

Morąski Dom Kultury