Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Instytut Opery - wspólny projekt AT, UMFC i ASP w Warszawie

Instytut Opery - wspólny projekt AT, UMFC i ASP w Warszawie

ul.Miodowa 22/24, Warsaw, 00-246, Poland

Anfahrt

Telefonnummer hinzufügen

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns INSTYTUT OPERY jest unikalną w skali Polski, a także w skali Europy, przestrzenią naukowo-dydaktyczno-badawczą, związaną z żywiołem opery.
Instytut Opery - wspólny projekt AT, UMFC i ASP w Warszawie cover
Mission Celem Instytutu jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów i pedagogów teatru, oraz pogłębianie rozumienia istoty opery (dzieło, służba). W ramach rozwijanych projektów, Instytut łączy twórców i teoretyków różnych dziedzin sztuki. Jedynie dzięki tej syntezie możliwe jest pełne obcowanie z operą, a także nabycie umiejętności pracy w zespole ją tworzącym. Instytut jest laboratorium twórczym, w którym wzorem Cameraty Florenckiej dochodzi do wspólnego poszerzania wiedzy i umiejętności „smakoszy” opery. Integracja wokół dziedziny opery zachodzi na możliwie jak najszerszym polu, włączając do współpracy wydziały różnych szkół, biorąc pod uwagę również współpracę międzynarodową.


The aim of the Institute is expanding the knowledge and skills of theatre students and teachers and deepening the understanding of the essence of opera (work, service). As part of the developed projects, the Institute unites creators and theoreticians of various areas of art. Fully experiencing opera and acquiring the skills to work in a group creating it are only possible thanks to this synthesis. The Institute is a creative laboratory in which, like in the Florentine Camerata, broadening the knowledge and skills of opera lovers takes place. Integration around the field of opera has the widest possible reach, engaging into collaboration with departments of various schools and also considering international cooperation.
Beschreibung Instytut jest jednostką międzyuczelnianą powołaną przy Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.
  • ul.Miodowa 22/24, Warsaw, 00-246, Poland
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe