Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, ul. Jana Matejki 22/26, Łódź, 90-237, Poland

Anfahrt

(+48 42) 635 51 98

(+48 42) 665 56 30

Link zur Website hinzufügen

Kategorien
Jetzt GESCHLOSSEN
Arbeitszeit
MO 09:00 – 15:00 SA geschlossen
DI 09:00 – 15:00 SO geschlossen
MI 09:00 – 15:00
DO 09:00 – 15:00
FR 09:00 – 15:00
Über uns Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem cover
Mission Badania naukowe i kształcenie akademickie w obszarze problemów zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym oraz zarządzania publicznego, a także gospodarki przestrzennej.

Niezależna działalność doradcza o charakterze naukowym dotycząca spraw publicznych, nakierowana na poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych i udział w publicznej debacie.
Beschreibung Kierunki badań:

I. Zarządzanie w sektorze publicznym:
- teoria efektów zewnętrznych i dóbr publicznych - zastosowania w zarządzaniu publicznym,
- nowe zarządzanie publiczne (New Public Management); teoria i praktyka współrządzenia (governance),
- partnerstwo publiczno-prywatne, partnerstwo międzysektorowe,
- sektor finansów publicznych i zarządzanie finansami publicznymi,
- zarządzanie ochroną zdrowia w sektorze publicznym,
- zarządzanie w sektorze pozarządowym.

II. Gospodarka miejska - zarządzanie miastem:
- gospodarka gruntami,
- rewitalizacja miast,
- marketing terytorialny,
- logistyka w zarządzaniu miastem i regionem,
- zarządzanie rozwojem obszarów metropolitalnych.

III. Planowanie przestrzenne
- teoria i praktyka planowania przestrzennego,
- planowanie urbanistyczne,
- planowanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego,
- środowiskowe aspekty planowania zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki.

IV. Rozwój lokalny i regionalny
- sterowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym - instrumenty i instytucje,
- Regionalne Systemy Innowacyjne jako podstawowy czynnik wzmacniania, konkurencyjności polskich regionów,
- międzynarodowe aspekty polityki regionalnej,
- zarządzanie trwałym i zrównoważonym rozwojem w układach terytorialnych,
- polityka i planowanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
- ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna,
- aktywizowanie społeczności lokalnych,
- zarządzanie kapitałem społecznym.

V. Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność biznesu
- etyka w zarządzaniu instytucjami sektora prywatnego, publicznego i społecznego,
- czystsza produkcja, systemy zarządzania środowiskowego, zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwach i w organizacjach sektora publicznego.
Gegründet prof. zw. dr hab. Jerzy Regulski
prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski
Produkt Oferta edukacyjna:

- kierunek "Zarządzanie miastem", studia I stopnia (licencjackie)

- specjalność "zarządzanie publiczne", kierunek zarządzanie, studia II stopnia (magisterskie)

- kierunek "Gospodarka przestrzenna", studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), prowadzony wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ

- podyplomowe studia "Zarządzanie oświatą"

- blok "Zarządzanie środowiskiem" na kierunku ochrona środowiska (UŁ), studia II stopnia (magisterskie)
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, ul. Jana Matejki 22/26, Łódź, 90-237, Poland
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe