Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Kvinnenettverket Noor

Kvinnenettverket Noor

Postboks 655, Bodø, 8001, Norway

Anfahrt

45033594

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns NOOR har som hovedmål å inspirere, bidra til å utvikle og styrke kvinner, med fokus på kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn.
Kvinnenettverket Noor cover
Mission § 2 Formål

KNN skal være en uavhengig og frittstående nasjonaldekkende organisasjon som skal jobbe for å inspirere og utvikle kvinner i det norske samfunnet, med fokus på kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. Organisasjonen har følgende overordnede formål:

2.1 KNN ønsker å styrke kvinners posisjon i det norske samfunnet.

2.1.1 KNN ønsker å gjøre dette ved å bidra til økt samfunns- og politisk engasjement blant kvinner, samt å synliggjøre innvandrerkvinner som en viktig ressursgruppe i det norske samfunnet.

2.1.2 KNN vil bidra til at kvinner danner seg større sosiale og formelle nettverk og til selvutvikling blant kvinner.

2.2 KNN skal være en viktig informasjonsaktør for sine medlemmer og det øvrige samfunnet.

2.2.1 Organisasjonen skal jobbe aktivt for å gjøre informasjon som opptar sin målgruppe lett og tilgjengelig. I tillegg ønsker KNN å bidra til gode diskusjoner rundt saker som opptar kvinner og minoritetsbefolkningen i Norge.

2.3 KNN skal være et aktivt og velfungerende nettverk for å utvikle samhold og samarbeid medlemmer i mellom til gjensidig støtte og motivasjon.

2.3.1 Organisasjonen skal arrangere både seminarer og sosiale samlinger for sine medlemmer. I tillegg skal organisasjonen arrangere minimum ett åpent arrangement i året.
Beschreibung Informationen hinzufügen
Gegründet 08/30/2013
  • Postboks 655, Bodø, 8001, Norway
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe