Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Naftówka

Naftówka

Bohaterów Westerplatte 20, Krosno, 38-402, Poland

Anfahrt

13 432 17 77

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns - Ponad 70-letnia tradycja kształcenia
- Patron - Ignacy Łukasiewicz „ojciec polskiego i światowego przemysłu naftowego”
- Szkoła pod patronatem PGNiG
Naftówka cover
Mission - Głównym celem działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie jest profesjonalne kształcenie kadr dla współczesnego, otwartego i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

- Szkoła zajmuje się transferem wiedzy do praktyki.

- W szkole realizuje się ideały, które wcielał w życie Ignacy Łukasiewicz – patron szkoły tj. pracowitość, patriotyzm i uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.
Beschreibung Szkoła posiada już 70-letnią tradycję kształcenia. Jej patronem jest Ignacy Łukasiewicz „ojciec polskiego i światowego przemysłu naftowego”. Jest to jedyna placówka w Polsce kształcąca w kierunkach naftowo-gazowniczych, gwarantujących zdobycie cenionego zawodu dającego pracę. Szkoła objęta jest opieką Fundacji PGNiG im. I. Łukasiewicza.

„NAFTÓWKA” proponuje w ramach LO, Technikum i ZSZ następujące kierunki:

VI Liceum Ogólnokształcące:
- ratowniczo-obronny
- bezpieczeństwo wewnętrzne

Technikum nr 4:
- technik logistyk
- technik wiertnik
- technik geolog
- technik górnictwa otworowego
- technik gazownictwa
- technik ochrony środowiska

Szkoła Branżowa I stopnia:
- ślusarz
- monter systemów rurociągowych

Uczniowie oprócz kształcenia ogólnego i zawodowego podczas praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i ćwiczeń terenowych zdobywają umiejętności przydatne w pracy zawodowej. Pomaga to w szybszym rozpoznaniu środowiska pracy, zdobyciu dodatkowych uprawnień i awansie zawodowym. Na wykształconych specjalistów czeka dobrze płatna praca, a pracodawcy przyjeżdżają do szkoły z ofertami zatrudnienia. Chętni mogą kontynuować swoją edukację na PWSZ w Krośnie, AGH w Krakowie lub na każdej innej uczelni technicznej.

Do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w liceum i technikum służą liczne i dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe. Szkoła posiada:

- 11 sal przedmiotowych i 8 klasopracowni,
- 3 nowoczesne pracownie komputerowe, (18 stanowisk każda),
- światłowodowe łącze internetowe, wi-fi
- Multimedialne Centrum Edukacyjne (12 stanowisk)
- Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (4 stanowiska)
- pracownię chemii i analizy wody i ścieków,
- 3 pracownie i laboratoria techniczne,
- salę gimnastyczną,
- skomputeryzowaną bibliotekę (z dostępem do Internetu),
- świetlicę,
- zespół boisk sportowych,
  • Bohaterów Westerplatte 20, Krosno, 38-402, Poland
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe