Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Senter for økologisk økonomi og etikk

Senter for økologisk økonomi og etikk

Nord universitet Universitetsalleen 11, Bodø, 8049, Norway

Anfahrt

Telefonnummer hinzufügen

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns For å skape livskraftige samfunn kreves det grunnleggende endringer i økonomisk teori og praksis. Bli med og skap en bærekraftig fremtid!
Senter for økologisk økonomi og etikk cover
Mission Undervisning, forskning og formidling som bidrar til å skape livskraftige samfunn og en ny økonomisk forståelse, tuftet på sterk bærekraft, levende og samarbeidende nettverk, natur/kultur/økonomi i balanse, nedenfra-og-opp-perspektiver, helhetssyn og tverrsektoriell tenkning.
Beschreibung Senter for økologisk økonomi og etikk fokuserer på problemstillinger som ligger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur.

Med basis i egen forskning tilbys et fremtidsrettet kurstilbud innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi på alle studieprogrammer som tilbys ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland.

Det faglige utviklingsarbeidet innenfor økologisk økonomi skjer i nært samspill mellom fagmiljøet ved HHB og en rekke fagpersoner med tilknytning til universiteter og høyskoler, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet med bedrifter og offentlige etater er også en viktig inspirasjonskilde for gjennomføringen av flere interessante forskningsprosjekter og for utviklingen av nye kurs og studietilbud.

Senter for økologisk økonomi og etikk skal formidle kunnskapen videre til bedrifter og offentlige etater gjennom foredrag, seminarer og kurs. Senteret skal også publisere kronikker og artikler rettet mot praktikere.

Professor Ove Jakobsen er leder ved senteret.
  • Nord universitet Universitetsalleen 11, Bodø, 8049, Norway
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe