Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Si Communication

Si Communication

Бул. Пандил Шишков бр.3-2, Skopje, 1000, Macedonia

Anfahrt

071 386 091

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns SI communication е компанија за односи со јавност која за своите клиенти обезбедува професионални услуги од областа на односите со јавност, консалтингот и обуки

Зошто SI communication?
Затоа што ние создаваме вредност, затоа што ние од своите соработници и клиенти создаваме партнери со кои заедно се движиме напред, кон постојан напредок и на крај затоа што ние навистина се грижиме за своите партнери.
Si Communication cover
Mission Нашата визија е да ги инспирираме и да им помогнеме на поединците, тимовите и компаниите да постигнат врвни резултати во своето работење
Beschreibung Нашата филозофија е Kaizen, јапонски збор кој означува "подобрување " или "промени кон подобро", и кој се однесува на филозофија и практики кои се фокусираат на континуирано подобрување на процесите во производство, инженеринг, поддршка на деловните процеси и менаџмент. Исто така kaizen се однесува на активности, кои значат постојано подобрување на сите функции, а ги вклучува сите вработени од извршниот директор до најмалиот работник.
Gegründet 2006
Produkt Si Communication нуди услуги од областа на:

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА (PR)

Односите со јавноста се неизосравен дел од работењето на секоја успешна компанија и тоа вклучува градење на добри односи на компанијата со различни делови од јавноста по пат на постигнување на поволен публицитет, градење на добар корпорациски имиџ и решавање или спречување на појави од неповолни гласини, приказни и настани.
Консалтинг за стратегиско позиционирање
Анализа и истражување
Поставување на комуникациски систем
Внатрешни комуникации
Односи со јавноста
Односи со медиуми
Односи со заедницата
Односи со посебни јавности
Односи со вработени
Кризен менаџмент/ кризно комуницирање
Лобирање
Организација на настани
Менаџирање на настани
КОНСАЛТИНГ

Консалтингот создава вредност овозможувајќи подобро и рационално искористување на ресурсите на компанијата, давајќи поддршка и насочување кон донесување на подобри бизнис одлуки, како и подобрување на вкупните резултати на компанијата.

Стратегиски развој
Маркетинг стратегии
Развој на човечки ресурси
Бизнис планирање
ОБУКИ

Програмата за обука на SI communication е насочена кон луѓето кои веруваат во идејата за континуирано и доживотно учење. Како дел од своето портофолио на услуги SI communication има развиено посебни програми и обуки наменети за потребите на различни целни групи.
Процесот на секоја обука е базиран на дефинирани модули кои им обезбедуваат на учесниците знаења и вештини потребни за успешно справување со предизвиците на нивната работа, како и завршување на поставените задачи на најефективен и најдобар начин.
Односи со јавноста
Односи со медиумите
Изработка на бизнис план
Изработка на маркетинг план
Лидерство
Мотивација
Градење на тим и тимска работа
Комуникациски и презентациски вештини
Јавен настап
Коорпоративна одговорност
Ефикасно управување со состаноци
Управување со време
  • Бул. Пандил Шишков бр.3-2, Skopje, 1000, Macedonia
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe