Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Studenckie Koło Naukowe Biologów Sekcja Botaniczna

Studenckie Koło Naukowe Biologów Sekcja Botaniczna

Banacha 12/16, Łódź, 90-237, Poland

Anfahrt

Telefonnummer hinzufügen

Link zur Website hinzufügen

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns Opiekunowie naukowi Sekcji Botanicznej: dr Agnieszka Rewicz, dr Katarzyna Zielińska
Studenckie Koło Naukowe Biologów Sekcja Botaniczna cover
Mission Próba waloryzacji przyrodniczej wybranych obszarów
Zapoznanie młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z przedsięwzięciami oraz badaniami prowadzonymi przez koła zainteresowań Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
Beschreibung Zadaniem Sekcji Botanicznej jest poszerzanie wiedzy na temat różnorodności flory i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 a także zapoznanie się z gatunkami chronionymi oraz rzadkimi i zagrożonymi w skali kraju i regionu, ważnymi dla zachowania bioróżnorodności.

1. Wyjazd członków Sekcji Botanicznej SKNB UŁ do Łagowa na wiosenną sesję organizowaną przez Klub Przyrodników, zatytułowaną „Europejskie gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce – interpretacja, zasoby, ochrona”.

2. Wystawa zorganizowana przez Sekcję Botaniczną SKNB UŁ w gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Banacha 1/3. Tematem wystawy była działalność Sekcji Botanicznej SKNB UŁ w latach 2004-2008.

3. Wiosenny wyjazd Sekcji Botanicznej SKNB UŁ do rezerwatu krajobrazowego Tomczyce.

4. Inwentaryzacja drzewostanu Skweru Gdańskiego przy ul. Wojska Polskiego.

5. Realizacja projektu: „Siedliska przyrodnicze dyrektywy habitatowej Unii Europejskiej jako ostoje różnorodności florystycznej w projektowanym obszarze Natura 2000 – Dolina dolnej Pilicy.

6. Udział członków Sekcji Botanicznej SKNB UŁ w Ogólnopolskim monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych sieci Natura 2000 koordynowanym przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

7. Badanie nisz źródliskowych w rezerwacie geologiczno-leśnym „Jodły Sieleckie”
i w planowanym rezerwacie przyrody „Źródła Ceteńki”.

8. Prezentacja posteru ” Roślinność śródleśnych źródlisk – ekologiczne studium porównawcze nisz o zróżnicowanych warunkach odpływu” na XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: „Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych”, organizowanej przez Pracownię Ochrony Jakości Wód Katedry Geologii UŁ, Komisję Hydrologiczną Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Środowiska
i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

9. Udział Sekcji Botanicznej SKNB UŁ w Festiwalu Kół Naukowych UŁ organizowanym przez Radę Kół Naukowych UŁ.

10. Oddanie do druku artykułu pt. „Roślinność ś
Auszeichnungen wyróżnienie II nagrodą XXXVI Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych
"Prawidłowości występowania siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w dolinie Pilicy pod Nowym Miastem."

wyróżnienie II nagrodą XXXVIII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych
„Flora rezerwatu „Tomczyce ii przyległych kompleksów leśnych – lokalnej ostoi różnorodności florystycznej w obszarze Natura 2000 – badania po 30 latach”.
Gegründet Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Produkt 1.Ministerialny projekt pt. „Waloryzacja przyrodnicza jako podstawa osiągnięcia celów ochrony przyrody i edukacji ekologicznej na obszarach Natura 2000 na przykładzie Doliny Pilicy” (2006),
Wyniki badań były podstawą następujących publikacji:

Zielińska K., Kiedrzyński M., Wojtal J., Dąbrowska M., Gielniak P., Grzybowski M., Kacprzak I., Pychowska M., Wolski G. 2006. Realizacja studenckiego projektu dotyczącego waloryzacji florystycznej i edukacji ekologicznej na obszarze Natura 2000 – Dolina Pilicy. Przyroda Polski Środkowej, 9: 33-35.

Zielińska K., Kiedrzyński M. 2007. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych doliny Pilicy pod Nowym Miastem. [W:] Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. 54 Zjazd PTB. Szczecin, 3-8 IX 2007 r.

Gielniak P., Wolski G. 2007. Prawidłowości występowania siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w dolinie Pilicy pod Nowym Miastem. XXXVI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”, Olsztyn, 10-11 maja 2007 r. (wyróżnienie II nagrodą XXXVI Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych)

2. Projekt pt. „Najcenniejsze elementy flory naczyniowej projektowanego obszaru Natura 2000 – Lasy Spalskie” (2007),

3. Projekt pt. „Rozmieszczenie siedlisk Natura 2000 związanych z terasą zalewową i korytem rzeki Pilicy na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Nowe Miasto” (2007),

4. Projekt pt. „Siedliska przyrodnicze dyrektywy habitatowej Unii Europejskiej jako ostoje różnorodności florystycznej w projektowanym obszarze Natura 2000 – Dolina dolnej Pilicy” (2008),

Wyniki badań były podstawą następujących publikacji:

Drewnicz A., Koczywąs E., Pieńkowski M. 2009. „Flora rezerwatu „Tomczyce”
i przyległych kompleksów leśnych – lokalnej ostoi różnorodności florystycznej w obszarze Natura 2000 – badania po 30 latach”. XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 7-10 maja 2009 r. (wyróżnienie II nagrodą XXXVIII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych).

5. Projekt p
  • Banacha 12/16, Łódź, 90-237, Poland
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe