Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami

Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami

Sukienników 13, Chojnice, 89-600, Poland

Anfahrt

52 397 23 23

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns Zapraszamy na www.tech3chojnice.pl
Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami cover
Beschreibung Dzieje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Chojnicach są ściśle związane z historią miasta. Nie tylko z potrzeb społecznych i narodowych, ale także w związku z emancypacją kobiet powstała w 1920 r. idea stworzenia szkoły dla dziewcząt. Jednak z powodu braku odpowiedniej kadry nauczycielskiej dopiero w 1930 r. zapadła decyzja o utworzeniu Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego. Zajęcia we wrześniu tegoż roku w czterech klasach rozpoczęło ponad 100 uczennic. Miasto oddało na rzecz szkoły, obecny budynek zamkniętego szpitala miejskiego przy ulicy Sukienników, który zbudowano w 1862 z cegieł po rozbieranych murach obronnych. Podobnie jak reszta szkół w Chojnicach, Gimnazjum Żeńskie było szkołą elitarną. Dostęp do niego miała głównie młodzież ze środowisk inteligenckich i klas posiadających, chociaż uczyły się także córki chłopów i robotników. Po wyzwoleniu Chojnic spod okupacji hitlerowskiej powyższa szkoła nie powróciła już do swej dawnej postaci. W 1949 r. gmach przy ulicy Sukienników 13 został oddany do użytku nowopowstałej Publicznej Średniej Szkole Zawodowej, której tradycje po dzień dzisiejszy kontynuuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Początkowo w szkole uczono na poziomie zawodowym w kierunkach: metalowym, elektrotechnicznym i krawieckim. Następnie zakres kształcenia rozszerzono o stolarstwo i introligatorstwo. W 1991 r. uruchomiono Technikum Drzewne, a następnie powstało Technikum Odzieżowe i Liceum Zawodowe. Obecnym dyrektorem szkoły jest mgr Wiesław KŁOSOWSKI. Corocznie szkoła kształci ok. 600 uczniów przy stanie 40 nauczycieli. Szkoła dysponuje salą komputerową, pracownią badań laboratoryjnych, pracowniami przedmiotowymi, świetlicą i sklepikiem. Działają tu: Towarzystwo Przyjaciół Stanów Zjednoczonych oraz liczne koła zainteresowań, np. historyczno-turystyczne, brydżowo-szachowe, językowo-turystyczne, matematyczne i redakcyjne. Ponadto szkoła organizuje liczne wyjścia na przedstawienia teatralne, wyjazdy do operetki oraz szkolne konkursy: recytatorski, ort
Gegründet 1930
  • Sukienników 13, Chojnice, 89-600, Poland
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe