Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Vågønes venner

Vågønes venner

Forskerveien, Bodø, 8076, Norway

Anfahrt

Telefonnummer hinzufügen

Link zur Website hinzufügen

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns Bodø kommune er eier av Vågønes gård.
2 juli 2015 endret denne siden navn til Vågønes venner.
Vågønes venner cover
Mission Vi er ildsjeler som nå har etablert foreningen Vågønes venner.
Vi ønsker å være høringsinstans i forhold som berører Vågønes gård.


Vedtekter for Vågønes venner

§ 1​Foreningens navn
Foreningens navn er Vågønes venner, stiftet 27.01.15.

§ 2​Formål
Vågønes venner vil støtte Vågønes som en arena for langsiktig produksjon og salg av lokalmat. Vi ønsker oss
-Bynær økologisk matproduksjon
-Vågønes som byens naturlige møtested
-Skolehager med sprø sukkererter og søte gulrøtter
-Parsellhager i midnattssol
-Gårdskafe. Deilige måltid med smak av Salten
-Matkultursenter hvor vi lærer om dyrking og matlaging
-Dyrking på Grønn Resept
-Mulighet for ungt entreprenørskap. Grønn næringsutvikling
-Vågønes som veiviser. - Kjenn og smak på Arktisk landbruk, en global spesialitet!


Med vennlig hilsen
Interimstyret Vågønes venner
Beschreibung Kun 3% av Norges areal er dyrkbart. Alle lever vi av mat, og i dag importerer vi i stadig større grad. Det er ingen selvfølge at vi skal hente maten vår i andre land i evigheter. Vi mener det er viktig å bevare matjorda der den er, og vi mener det er viktig at folk flest vet hvor fantastisk avkastning man kan få av jorden.

* Ifølgje den norske jordlova skal dyrkbar jord ikkje nyttast til andre føremål enn jordbruk.
* Likevel er det dei siste åra rapportert om ei årleg omdisponering av rundt 6.500 dekar dyrka og dyrkbart jordbruksareal, ifølgje heimesidene til Landbruks- og matdepartementet.
* Berre tre prosent av arealet i Noreg er dyrka jord. Det er særleg den beste matjorda, som ofte finst nær byar og tettstadar, som er utsett for press.
* I St.meld. nummer 9 (2011– 2012) blir det lagt vekt på jordvernet. Der seier regjeringa blant anna at «det med det avgrensa arealet for matproduksjon her i landet er viktig med eit sterkt jordvern og ein politikk som utnyttar jordbruksareala».
* 2015 er FNs internasjonale år for jordsmonnet. FN seier at viss avskoginga og nedbygginga av matjord fortset i same tempo som i dag, så kan verda i framtida oppleve matvarekrise.

(Kjelder: Bioforsk, FN-sambandet, Lovdata) (©NPK)
Produkt Frisk luft i hærlig landskap.
  • Forskerveien, Bodø, 8076, Norway
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe