Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
ZŠ Malé Pole

ZŠ Malé Pole

Osvobození 8, Slavicin, 76321, Czech Republic

Anfahrt

+420 577 341 239

+420 739 314 749

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns 1 - 5 ročník
ZŠ Malé Pole cover
Beschreibung 1991
8. července 1991 rozhodlo městské zastupitelstvo o zrušení jeslí a zřízení školy v části sídliště Malé Pole. Rekonstrukce budovy trvala 15 dnů a 1. září 1991 začaly výuku 4 třídy 1.- 4. ročníku. Byla zřízena dvě oddělení školní družiny. Školní rok zahájilo celkem 115 dětí.

1992 - 1993
V následujícím školním roce 1992/93 se škola postupně začínala rozrůstat. Přibyla jedna třída. Škola řešila nedostatek prostor zřízením elokovaného pracoviště v Divnicích. V tomto roce se začala budovat běžecká dráha a doskočiště, aby se zkvalitníla výuka TV.

1993 - 1994
Ve školním roce1993/94 se počet tříd zvýšil na 7 tříd, do nichž chodilo celkem 169 dětí. Během prázdnin byla provedena další rekonstrukce. Přibyly prostory pro výuku a pro školní družinu. Dokončila se běžecká dráha a doskočiště. Elokované pracoviště v Divnicích bylo i nadále potřebou, protože prostory v budově školy nedostačovaly. Dochází k jednání se zástupci Města Slavičín. Je potřeba hledat takové řešení, aby žáci nemuseli dojíždět. Protože se stále vyskytují problémy se zatékáním do budovy, jeví se jako nejlepší řešení přístavba jednoho patra a vybudování střechy.

Škola začala v některých ročnících vyučovat podle osnov obecné školy, a to v 1. a 2. ročníku. Ostatní třídy se vyučovaly podle osnov základní školy.

1994 - 1995
Ve školním roce 1994/95 nastoupilo do školy celkem 167 žáků. Pedagogický sbor tvořilo 7 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. Protože byla škola zřízena jen pro 4 třídy, stále přetrvávaly potíže s nedostatkem místa a dvě třídy proto musely dojíždět do Divnic. Byly provedeny jen nejdůležitější opravy budovy a údržba střechy, protože do školy stále více zatékalo.. Městské zastupitelstvo schválilo celkovou rekonstrukci budovy.

1995 - 1996
Ve školním roce 1995/96 měla škola 181 žáků, v každém ročníku bylo po dvou třídách, ve kterých vyučovalo 8 učitelů. O děti ve školní družině se staraly dvě vychovatelky.

1. září 1996 zahájilo výuku v základní škole 10 ročníků po dvou třídách v každ
Gegründet 1. 9. 1991
  • Osvobození 8, Slavicin, 76321, Czech Republic
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe