Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

I.G.Kovačića 1e, Cakovec, 40000, Croatia

Anfahrt

040310337

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije cover
Mission Zavod kroz javnozdravstvenu djelatnost na području Međimurske županije obavlja slijedeće poslove:
◦provodi specifičnu preventivnu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te fakultetima na svom području
◦prati, proučava evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje
◦prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti ovisnosti, na razini područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
◦na zahtjev poglavarstva jedinice područne (regionalne) samouprave prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području
◦kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području jedinice područne (regionalne) samouprave i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija
◦analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti
◦surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika
◦nadzire mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske DDD postupke za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
◦obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave
◦prati, proučava, analizira i ocjenjuje higijensku ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
◦sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama
◦prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovniš
Beschreibung Informationen hinzufügen
Gegründet 04/05/1995
  • I.G.Kovačića 1e, Cakovec, 40000, Croatia
  • Anfahrt

Ähnliche Orte in der Nähe