We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Älvsbacka kyrka

Älvsbacka kyrka

Molkom, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Älvsbacka kyrka är en kyrkobyggnad i Karlstads kommun. Den är församlingskyrka i Alster-Nyedsbygdens församling, Karlstads stift.KyrkobyggnadTidigare kyrkobyggnad var ett träkapell uppfört 1731 till Älvsbacka bruk. Nuvarande tegelkyrka uppfördes åren 1922-1924 efter ritningar av arkitekterna Gustav Holmdahl och Osvald Almquist. 17 augusti 1924 invigdes kyrkan av biskop J.A. Eklund. Kyrkan består av ett långhus med rakt avslutat, något smalare kor i öster och vapenhus i väster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia.Inventarier Dopfunten av trä med fyrkantig bas tillkom 1924 och byggdes efter ritningar av kyrkans arkitekt Gustav Holmdahl. Predikstolen tillkom 1924 och är utförd av konstnären Gunnar Torhamn. Tillhörande timglas är från 1753. En mässhake i rött siden är från slutet av 1600-talet. En mässhake av fransk gul sidenbrokad bär årtalet 1750. På altaret av trä finns en altaruppsats i fyra våningar som föreställer Jesus omgiven av de tolv apostlarna, inramade av nischer.

Similar places nearby