We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Össeby-Garns kyrka

Össeby-Garns kyrka

Lilla Garn, Brottby, 186 97, Sweden

Get Directions

08-512 420 30

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Össeby-Garns kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Össeby församling i Stockholms stift. Fram till en sammanläggning av församlingar den 1 januari 2006 hörde kyrkan till Össeby-Garns församling. Kyrkan ligger på en höjd vid innersta änden av Garnsviken där den övergår i Husaån. Ursprungligen hette kyrkan Garns kyrka och två kilometer sydväst om denna låg Össeby kyrka. 1838 slogs socknarna i Össeby och Garn samman och kyrkan fick namnet Össeby-Garns kyrka. Össeby kyrka övergavs och omvandlades till ruin.KyrkobyggnadenKyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett smalare, rakt avslutat kor i öster. Norr om koret finns en sakristia. Vid kyrkans sydvästra sida finns ett vidbyggt vapenhus. Kyrkans blottade murar består av natursten med tegel i omfattningar och i östra gavelröstet med dess blinderingar. Alla byggnadsdelar har plåtklädda sadeltak bortsett från sakristian som har ett plåtklätt pulpettak. Långhusets och vapenhusets gavelkrön pryds med kors som är krönta med förgyllda stjärnor. Kyrkorummet kan nås via en ingång i västgaveln samt från söder via vapenhusets ingång.

Similar places nearby