We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Östra Fågelviks kyrka

Östra Fågelviks kyrka

Karlstad, 655 94, Sweden

Get Directions

054-14 14 00

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Östra Fågelviks kyrka är belägen i Östra Fågelviks socken i Karlstads kommun i Värmland. Sedan 2006 tillhör kyrkan Väse-Fågelviks församling, Karlstads stift. Kyrkan ligger tre kilometer öster om Skattkärr.KyrkobyggnadenTidigare fanns på samma plats en träkyrka från 1691. Den brann ner efter något årtionde.Nuvarande kyrka påbörjades 1715 och arbetet bedrevs i etapper fram till 1726, då en stenkyrka med tidstypisk planform bestående av rektangulärt långhus med tresidigt koravslut stod färdig. Kyrkan har en vidbyggd sakristia på nordsidan samt västtorn med ingång i väster via tornets bottenvåning samt mitt på långhusets sydsida. Kyrkans murar är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av svagt spetsbågiga fönsteröppningar. År 1855 skiffertäcktes långhusets valmade sadeltak och västtornets spira.Inventarier Predikstolen från 1600-talet, som är ett av kyrkans finaste inredningsföremål, förvärvades 1730 från Fellingsbro kyrka. Predikstolen har åttakantig korg och åttakantig baldakin. Dopfunten av röd kalksten är från 1746. Antependiet utfört av textilkonstnärinnan Anna Wettergren-Behm med mönster som illustrerar orden i Davidspsalmen 42: "Såsom hjorten trängtar till vattubäckar, så längtar min själ efter Dig, o Gud." I mitten syns Den heliga källan, varifrån utgår fyra bäckar som bildar ett kors.

Similar places nearby