We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Överluleå kyrka

Överluleå kyrka

Boden, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Överluleå kyrka, är en kyrkobyggnad i Boden. Den är församlingskyrka i Överluleå församling i Luleå stift, Bodens kommun.KyrkobyggnadenKyrkan, som ritades av arkitekten Jacob Wilhelm Gerss, uppfördes av byggmästare Olof Gustav Alm från Hedens by och Israel Rönnberg från Altersbruk, Piteå. Byggnationen skedde 1827-1831 och det uträttades 18 775 dagsverken. Byggkostnaderna uppsteg till 62 653 Riksdaler banco, varav 49 981 in natura och resten 12 672 i form av kontantutlägg.Invigningen skedde den 17 juli 1831.Mitt i kyrkan ligger det så kallade Mariakoret som är omgivet av ljusträd. På kyrkans baksida mittemot tornet finns en utbyggnad som tidigare var sakristia men som sedan 1953 används som columbarium.Invid kyrkan ligger ett tjugotal kyrkstugor som numera hyrs ut till turister och för andra ändamål. Ursprungligen var detta en kyrkby som upprättades år 1833 med omkring 325 stycken kyrkstugor som mest, fast 400 var planerade. År 1919 fanns det 128 stycken kvar och fram till nutid (2004) har cirka hundra av dessa plockats bort.

Similar places nearby