We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Člověk v tísni, o p s - pobočka Bílina

Člověk v tísni, o p s - pobočka Bílina

Teplická 555, Bílina, 418 01, Czech Republic

Get Directions

+420 411 140 161

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:30 – 18:00 SA closed
TU 07:30 – 18:00 SU closed
WE 07:30 – 18:00
TH 07:30 – 18:00
FR 07:30 – 18:00
About Nabízíme: terénní programy, NZDM pro děti a mládež, podpora vzdělávání, předškolní příprava, kariérní poradenství, aj.
Člověk v tísni, o p s - pobočka Bílina cover
Description Město Bílina leží v severozápadních Čechách mezi městy Most a Teplice. Město má v současné době přibližně 16 000 obyvatel. Většina lidí žije v nově vystavěných sídlištích U nového nádraží, Za Chlumem, Pražské předměstí I a II, pracuje v okolních dolech, elektrárně,
sklárnách a dalších závodech.

Pobočka Bílina vznikla v červenci roku 2005, kdy byla v Bílině v rámci projektu POLIS poskytována terénní sociální práce a poradenství městu v oblasti sociální integrace. V současné době má bílinská pobočka 14 zaměstnanců, kteří realizují registrované služby: Terénní programy a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a další fakultativní služby a aktivity, např. podpora vzdělávání, předškolní příprava, klub matek, dluhové poradenství, kariérní a pracovní poradenství, motivační a podpůrné aktivity pro mládež či podpora partnerství a poradenství městu a dalším institucím v oblasti sociální integrace. Na bílinské pobočce působí také 10 dobrovolníků, především z okolních středních a vyšších odborných škol.

Realizací těchto služeb a programů se snažíme řešit problémy zahrnující oblast vzdělání, bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů, zaměstnání či bydlení. Kromě výše zmíněných služeb spolupracují pracovníci bílinské pobočky Člověk v tísni, o. p. s. se všemi relevantními subjekty ve městě, mezi něž patří zástupci města a jednotlivých odborů, zástupci Úřadu práce v Teplicích, ředitelky a další pracovníci bílinských škol, zástupci Probační a mediační služby Teplice a další. Pracovníci pobočky se účastní plánovacích a strategických procesů ve městě, mezi něž patří např. Komunitní plánování či Lokální partnerství.

Pracovníci pobočky se podíleli na několika analýzách a publikacích, např. Sociální diskriminace pod lupou, Analýza individuálního přístupu učitelů k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami pro MŠMT či (Ne)zvaní hosté.
Founded 2005

Similar places nearby