We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Đào tạo Doanh nghiệp

Đào tạo Doanh nghiệp

Tầng 14 - Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hanoi, 100000, Vietnam

Get Directions

0946 509 926

Categories
Work hours Add information
About Bộ chương trình đào tạo giám đốc chuyên nghiệp dành cho các doanh nghiệp trên toàn quốc.
Đào tạo Doanh nghiệp cover
Mission Đào tạo, Giáo dục
Description Bộ chương trình đào tạo giám đốc chuyên nghiệp dành cho các doanh nghiệp trên toàn quốc.
Founded 11/11/2016
Products CEO toàn diện, CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp, CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp, CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp, CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp, CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp, CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp
  • Tầng 14 - Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hanoi, 100000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby