We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Đại Học Đông Á Cơ Sở Gia Lai

Đại Học Đông Á Cơ Sở Gia Lai

150B Lê Thánh Tôn, Tinh Pleiku, Vietnam

Get Directions

02693877988

Categories
Work hours Add information
About Đầu tư kiến thức, tạo dựng con đường thành công cùng Đại học Đông Á Cơ sở Gia Lai.
Description Sứ mạng của Trường Đại học Đông Á là giúp người học đầu tư kiến thức; Tạo dựng con đường thành công thông qua phát triển chuyên môn, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý, nghệ thuật lãnh đạo, có nghị lực học tập, nghiên cứu suốt đời và nâng cao lòng trách nhiệm để đóng góp nhiều nhất vào sự phát triển của đất nước và cộng đồng xã hội.
Founded 01/25/2013