We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Đại Học Nông Nghiệp

Đại Học Nông Nghiệp

Trâu Quỳ - Gia Lâm, Hanoi, Vietnam

Get Directions

0903431486

Categories
Work hours Add information
About Địa chỉ cung cấp việc làm cho Lao động phổ thông, không có bằng cấp, chưa được đào tạo về chuyên môn...Và cả những nguồn nhân lực có chuyên môn, bằng cấp..
Đại Học Nông Nghiệp cover
Description Giúp đỡ sinh viên gặp gỡ, trao đổi thông tin!