We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Đội TNTN Trường THPT Sơn Tây

Đội TNTN Trường THPT Sơn Tây

Son Tay, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Tiếng nói chính thức của đội TNTN trường THPT Sơn Tây!!!!!!
Đội TNTN Trường THPT Sơn Tây cover
Description LỊCH SỬ THANH LẬP ĐỘI:
Tiếp nối sự thành công của “Chiến dịch Mùa hè xanh” năm 2011, cùng với sự đánh giá khách quan về những ưu điểm và tồn tại, Đội Thanh niên tình nguyện Trường THPT Sơn Tây đã chủ động xin ý kiến của BCH Đoàn Trường và Ban Chi ủy nhà trường tổ chức buổi phỏng vấn tình nguyện viên nhằm tuyển chọn những thành viên mới và biểu quyết xây dựng cơ cấu mới của Đội.
Dựa trên kết quả của buổi phỏng vấn, ngày 30/05/2012, Ban Thường vụ Đoàn Trường THPT Sơn Tây đã ra quyết định số 05/QĐ-ĐTN về việc thành lập Đội Thanh niên tình nguyện gồm 67 đồng chí Đoàn viên, thanh niên ưu tú, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, được tuyển chọn từ các chi đoàn trong nhà trường. Đội Thanh niên tình nguyện hoạt động dưới sự phân công, chỉ đạo của BCH Đoàn Trường THPT Sơn Tây và Ban Thường vụ Thị Đoàn Sơn Tây.
Đội gồm có 6 ban:
Theo đó:
+ Ban chỉ đạo: gồm 02 đồng chí, phụ trách chung các công việc của Đội.
+ Phụ trách tài chính (gồm 02 đồng chí): phụ trách thu, chi, quản lí, minh bạch tài chính trước toàn Đội.
+ Ban Chương trình (gồm 05 đồng chí): lên kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động, điều phối nhân sự, quản lí nhân sự cho các hoạt động…
+ Ban Truyền thông (gồm 05 đồng chí): thông báo cho các thành viên về công việc cụ thể, chuẩn bị tài liệu, văn bản cho Đội, phụ trách quay phim, chụp ảnh tư liệu, viết báo cáo…
+ Ban Phong trào (gồm 05 đồng chí): quản lí cơ sở vật chất của Đội (cờ, còi, băng rôn, khẩu hiệu…), chăm sóc sức khỏe tình nguyện viên trong các hoạt động…
+ Các nhóm hoạt động: hoạt động trên cơ sở kế hoạch mà Đội đã đưa ra, đóng góp ý kiến chỉnh sửa, phản ánh về những hạn chế, thiếu sót, bất cập trong công việc…

Các anh chị có công chủ chốt trong công tác thành lập đội:
Chị Kiều Thị Hải Yến - Chuyên sử K50
Anh Nguyễn Phú Thanh Tùng - Chuyên hóa K51

Các đời đội trưởng:
Anh Ngô Quang Hải - Chuyên Sinh K52
Chị Đỗ Thị Vân Hòa - A3 K52
Chị Nguyễn Hải Yến - Chuyên Sinh K53
Chị Nguyễn Thị Hồng - Chuyên Lí K54
Anh Nguyễn Anh Vũ - A3K55
Anh Quách Xuân Tùng - Chuyên Ti
Founded 30/05/2012

Similar places nearby