We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   Khoa Y Dược      Đại học Quốc gia Hà Nội

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà Y1 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Cơ quan truyền thông thuộc Đoàn TNCS HCM Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   Khoa Y Dược      Đại học Quốc gia Hà Nội cover
Description Nơi cung cấp những thông tin cập nhất về các hoạt động Đoàn - Hội của Đoàn TNCS HCM Khoa Y Dược - ĐHQG HN
 • Nhà Y1 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Hanoi, Vietnam
 • Get Directions

Similar places nearby