We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ł.A.P.A - Łódzka Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej

Ł.A.P.A - Łódzka Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej

ul. Matejki 21/23, Łódź, 90-237, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Description Projekt „Łódzka Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej” realizowany jest przez Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego oraz SpeedUp Group na terenie województwa łódzkiego. Skierowany jest do studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) oraz doktorantów, i pracowników naukowych łódzkich uczelni.

Projekt oferuje:

Warsztaty - 10 tematów
Program warsztatów i terminy spotkań – 10 różnych tematów związanych z przedsiębiorczością akademicką i transferem wiedzy z uczelni do biznesu – dostępne w zakładce szkolenia
Udział w warsztatach będzie potwierdzony certyfikatem.

Szkolenia w systemie e-learning – od grudnia 2010 do grudnia 2011, w pięciu kursach:
Komercjalizacja wiedzy powstałej na uczelni
Pozyskanie finansowania na start i rozwój firmy
Budowanie biznesu na bazie innowacji
Badania rynku i plan marketingow
Praktyczne aspekty zakładania i prowadzenia spółek spin-off i spin-out,
w tym ocena szans rynkowych nowego biznesu.
Szkolenia będą dostępne przez internet, w dogodnej formule umożliwiającej korzystanie z nich w każdej chwili. Uczestnicy, którzy zdecydują się zdać test końcowy - po zakończeniu kursów, uzyskają certfikaty.
Doradztwo w systemie e-learning – specjalistyczna pomoc biznesowa ze strony ekspertów i praktyków, jak zbudować i wprowadzić swój biznes na rynek, jak efektywnie przeprowadzić transfer wiedzy i wyników badań prowadzonych na uczelni. W okresie realizacji projektu dostępni będą doradcy z zakresu:
ochrona własności intelektualnej,
prawo - np. wybór optymalnej formy założenia działalności gospodarczej,
pozyskiwanie inwestora dla realizacji pomysłu na biznes czy wdrożenia wyników badań
pozyskiwanie dotacji dla realizacji pomysłu, założenia firmy, realizacji badań i ich wdrożenia,
marketing
biznesplan, strategia biznesowa,
i inne tematy.

Dwa Konkursy na Pomysł na biznes aka
Founded 01.08.2010

Similar places nearby