We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Śląskie Centrum Profilaktyki Społecznej Guardianus

Śląskie Centrum Profilaktyki Społecznej Guardianus

Osiedle Sikorskiego 52, Zory, 44-240, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Śląskie Centrum Profilaktyki Społecznej
GUARDIANUS

stowarzyszenieguardianus@wp.pl
Description O nas
Śląskie Stowarzyszenie Guardianus powstało w 2015 roku w Żorach.

Celem Stowarzyszenia jest:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Realizacja oraz propagowanie profilaktyki społecznej w szczególności profilaktyki. Realizacja zadań z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc. Przeciwdziałanie powrotowi do popełniania przestępstw. Tworzenie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych. Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wydobywanie i wzmacnianie zasobów ludzkich.
Prowadzenie działalności: wspierającej, edukacyjnej, szkoleniowej, opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej, badawczej.
Wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Similar places nearby