We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarszewach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarszewach

ul. Kościerska 11a, Skarszewy, 83-250, Poland

Get Directions

(58) 588-24-63

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 15:00 SA closed
TU 08:00 – 15:00 SU closed
WE 08:00 – 15:00
TH 08:00 – 15:00
FR 08:00 – 15:00
About Środowiskowy Dom Samopomocy przy PSOUU Koło w Skarszewach.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarszewach cover
Description Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarszewach jest Placówką wsparcia dziennego. Został on powołany 16 czerwca 2005 roku, a od 2009 funkcjonują w nim trzy typy domów. Nasz Dom prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach jako zadanie zlecone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach dla 37 osób. W ramach swej działalności ŚDS obejmuje osoby przewlekle psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, a także osoby u których jednocześnie występują inne dysfunkcje. Dom działa pięć dni w tygodniu, gdzie przez sześć godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami.

W ramach swej działalności Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarszewach swym uczestnikom proponuje m.in.:

Prowadzenie treningów:

Funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, spędzania czasu wolnego

Poradnictwo psychologiczne
Terapię ruchu – rehabilitacja indywidualna i grupowa
Inne formy wsparcia – ergoterapia w ramach aktywizacji zawodowej
Zajęcia muzyczne indywidualne i grupowe
Wydarzenia kulturalne
Wyjazdy i wycieczki

Dom w Skarszewach obejmuje również wsparciem i pomocą rodziny uczestników, przez poradnictwo i uczestnictwo w spotkaniach poświęconym osobom uczęszczającym do ŚDS.
Founded 16 czerwiec 2005

Similar places nearby