We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzcielu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzcielu

Plac Zjednoczenia Narodowego 9, Trzciel, 66-320, Poland

Get Directions

95 743 14 33

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:00 – 15:00 SA closed
TU 07:00 – 15:00 SU closed
WE 07:00 – 15:00
TH 07:00 – 15:00
FR 07:00 – 15:00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzcielu cover
Description Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu w swej strukturze prowadzi również ośrodek wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek wsparcia przygotowany jest na 25 miejsc.

Dom czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Prowadzimy treningi umiejętności życiowych, społecznych i artystyczny. Zapewniamy opiekę socjalną oraz rehabilitację. Uczestnictwo w zajęciach jest treningiem umiejętności zarówno społecznych jak i zawodowych. Pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności i rozwija indywidualne zdolności.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzcielu dysponuje 4 pracowniami:
1. Pracownią rehabilitacją
2. Pracownią informatyczno-multimedialną
3. Pracownią arteterapii
4. Pracownią gospodarstwa domowego.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzcielu prowadzone są następujące zajęcia:
1. Zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne
2. Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej
3. Zajęcia komputerowe
4. Zajęcia artystyczne
5. Zajęcia muzyczne
6. Zajęcia teatralne
7. Treningi umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w życiu codziennym
8. Treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych
9. Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego
10. Ekoterapia.

Jeśli chcesz zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielu zgłoś się do Nas z następującą dokumentacją:
1) Kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2) Zaświadczeniem psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
3) Zaświadczeniem lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS
4) Opinią psychologa (typ B).
  • Plac Zjednoczenia Narodowego 9, Trzciel, 66-320, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby