We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Światowe Igrzyska Polonijne

Światowe Igrzyska Polonijne

Simmering, Vienna, 1110, Austria

Get Directions

0043 650 9697989

Categories
Work hours Add information
About "Światowe Igrzyska Polonijne - Polonia Austria" - stow. wspomagające i popularyzujęce Letnie i Zimowe Igrzyska Polonijne oraz Polonijne Mistrzostwa Świata
Światowe Igrzyska Polonijne cover
Mission Celem stowarzyszenia jest godne reprezentowanie Polaków zamieszkałych na
terenie Austrii i osób związanych z Polonią austriacką na międzynarodowych
imprezach sportowych jakimi są Letnie i Zimowe Światowe Igrzyska Polonijne
oraz Polonijne Mistrzostwa Świata.
Swoją aktywnością stowarzyszenie chce przyczynić się do propagowania sportu
wśrod Polonii na całym świecie jak również do podtrzymania więzi z Ojczyzną
i polską kulturą a także do poznawania i propagowania Polski oraz jej kulturowego i cywilizacyjnego dorobku.
Description Historia powstania stowarzyszenia:
- 10/2006 roku Andrzej Kempa składa wsrod czolowych dzialaczy sportowych w Wiedniu wniosek o stworzenie grupy przygotowujacej zawodnikow polonii austriackiej do uczestnictwa w Igrzyskach Polonijnych. Na spotkaniu tym dzialacze powierzaja Andrzejowi Kempie zadanie zorganizowania spotkania przedstawicieli najwiekszych stowarzyszen sportowych w Austrii.
- 04/2007 w "Domu Polskim" przy Boerhaavegasse 25 w Wiedniu dochodzi do zebrania przedstawicieli największych polonijnych organizacji sportowych działajacych na terenie Austrii: Polskiego Stowarzyszenia Sportowego w Austrii, Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół Polski" w Austrii oraz "Polskiego Klubu" . Na zebraniu tym powoluje się nieformalny, ponadorganizacyjny "Społeczny Ruch- Igrzyska Polonijne 2007" którego pracą kieruje ma Komitet Organizacyjny w składzie (w kolejności alfabetycznej nazwisk): Michał Gąsiorowicz - Polski Klub, Lech Krawczyk - Polskie Towawarzystwo Gimnastyczne "Sokół Polski" w Austrii, Andrzej Kempa - Polskie Stowarzyszenie Sportowe w Austrii, Andrzej Lech - Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii - Forum Polonii, Adam Turczyński - niezrzeszony.
Przewodniczącym Komitetu na kadencje 2007/2009 zostaje Andrzej Kempa, a przygotowaniom reprezentacji sportowców polonijnych do kolejnych Igrzysk Polonijnych przewodniczyć bedą zamiennie przedstawiciele organizacji sportowych z terenu Austrii chyba że Komitet zadecyduje inaczej. Honorowy patronat nad "Społecznym Ruchem - Igrzyska Polonijne 2007" objmuje Konsulat R.P w Austrii i Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii.
- 11/2008 przyjecie nowej nazwy ruchu spolecznego Komitet Organizacyjny Swiatowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austria i jednczesnie na wniosek kol. Turczynskiego i kol. Gasiorowicza zostaje jednogłośnie wybrany na kolejną kadencję tj. 2009/2011 na funkcję przewodniczącego Andrzej Kempa.
- 03/2009 na kolejnym zebraniu Komitet w celu usprawnienia działalności podejmuje decyzje o zarejest
Awards od 2005 roku nadajemy tytuł "Polonijnego Sportowca Roku"
Founded Komitet założycielski 2007:
Michał Gąsiorowicz,
Andrzej Kempa,
Lech Krawczyk,
Adam Turczyński,
Andrzej Lech

I Zarząd 2009:
Andrzej Kempa,
Elżbieta Maleszewska - Orłowski
Michał Gąsiorowicz,
Products Puchar Polonijny Sportowiec Roku

Similar places nearby