We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Şamil Eğitim Ve Kültür Vakfı

Şamil Eğitim Ve Kültür Vakfı

Kadıköy, Istanbul, Turkey

Get Directions

+902163365524

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA 11:00 – 18:00
TU 11:00 – 18:00 SU closed
WE 11:00 – 18:00
TH 11:00 – 18:00
FR 11:00 – 18:00
About Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı, Çerkes Kültürü'nü korumayı ve geliştirmeyi amaç edinmiştir.
Şamil Eğitim Ve Kültür Vakfı cover
Description Milletlere şekil ve karakter veren özellikler, zaman içinde kazanılmıştır. Coğrafi konum, birlikte yaşanan olaylar, savaşlar topluluğun ruh ve düşünce dünyasını etkilemiş, sevinç ve hüzün, ortak manevi değerlerin yaratıcısı olmuştur.

Çağlar boyu süren inişler ve çıkışlar, topluluğun hayatına ve düşünce tarzına biçim vermiştir. Böylece gelenekler şekillenmiştir. Onlara uymak, bir gurur ve ahlaki kaide olmuştur. Bütün bunlar, Kuzey Kafkasyalılar’ın milli hayatında, bazı ayrıcalıklar oluşturmuştur.

Çetin hayat şartlarının verdiği sert karakter, sonsuz bağımsızlık arzusu, asla baş eğmeyen bir kişilik. Ne hazindir ki, bütün bu ayrıcalıklar onlara mutluluk yerine felaketler getirmiştir. Acımasız Rus ordularına karşı sürdürülen umutsuz direnişler, Kuzey Kafkasya Halkları'nı perişan etmiştir. Yüzyıl süren savaş, genç nesilleri tüketmiş, bu da yetmiyormuş gibi, savaş artıklarının çoğu yurtlarından sürülmüştür.

Büyük Sürgün'ün ardından 152 yıl geçti. Buna rağmen, diasporada yaşayan Kuzey Kafkasyalılar geçmişi asla unutmadılar. Öz benliklerini korudular. Şüphesiz bunu, geleneklerine bağlılıkları sayesinde başardılar.

Kabul etmek gerekir ki; son yılların kentlileşme hareketi, hissedilir bir çözülmeyi beraberinde getirmiştir. Ancak Kuzey Kafkasyalılar, böylesine bir yok oluşa karşı koymak için vakıflar ve dernekler kurarak geleneklerini yaşatmanın yollarını aramaya başladılar. Değişen hayat şartlarına, kültürel çalışmalarla yeni boyutlar kazandırmaya çalıştılar.

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı kısa sayılamayacak bir hazırlık çalışmasının sonunda, 30 Mart 1978 yılında tüzel kişiliğine kavuşmuştur. Resmi Gazetenin 16244 numaralı sayısında ilan edilen kuruluş böylelikle tarihini kronolojik olarak başlatmıştır. Amaç, “her yaştaki gençlerle yetişkinlerin fikren ve bedenen gelişmelerini sağlamak, deneyimlerini arttırmaktan ibarettir” hükmüyle ortaya konulmuştur. Esasta bir yardım kuruluşu olan Vakıf, her şeyden önce nitelikli insan oluşumunu hedeflemekte ve buna zemin hazırlamaya ça

Similar places nearby