We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Šalamounkův Dvoreček

Šalamounkův Dvoreček

Chotebor, 58301, Czech Republic

Get Directions

731777583

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:00 – 16:00 SA closed
TU 07:00 – 16:00 SU closed
WE 07:00 – 16:00
TH 07:00 – 16:00
FR 07:00 – 16:00
About Šalamounkův Dvoreček - alternativa předškolního vzdělávání v Chotěboři pro děti od 3-6 let.
Šalamounkův Dvoreček cover
Description V naší činnosti podporujeme všestranný rozvoj dítěte a vyhýbáme se nadměrné specializaci a jednostrannosti. Stejnoměrně se rozvíjí rozum, cit a vůle a v procesu učení jsou zapojovány a oslovovány všechny smysly. V prvním sedmiletí je dítě jedním velkým "smyslovým orgánem". Ze svého okolí doslova "nasává" vše, co je mu nabízeno. Tomu by mělo být přizpůsobeno prostředí dítěte, které má být co nejpřirozenější. Právě proto dbáme na to, aby hračky, vybavení a pomůcky byly z přírodních materiálů (dřevo, přírodniny, vlna atd.). Pedagog/průvodce se snaží dětem poskytovat vhodný vzor a nabízet jim smysluplnou činnost, která je odrazem každodenního života (děti se zapojují do přípravy svačinky, pečují o pozemek apod). Právě skrze pozorování, napodobování a zakoušení dítě utváří svou osobnost.

Orientační rytmus dne (bude se měnit v závislosti na počasí a v souladu s plánem činností).

7.00–9:00 příchod dětí, přivítání, volná hra, pracovní a výtvarné aktivity (činnosti)

9.00–9.15. ranní kruh, motivační otázka a rozhovor na daný den a téma

9.15–9.45 hygiena, svačina, příprava na pobyt venku

9.45–11.45 řízená činnost – výprava a činnosti směřující k danému tématu

11.45–12.00 hygiena, příprava na oběd, ztišení se, pohádka

12.00–12.30 oběd, úklid po obědě

12.30–12.45 příprava k odpočinku, vyzvedávání dětí po obědě

12.45–14.00 spánek dětí nebo odpočinkové činnosti, individuální práce s předškoláky

14.00–15.30 probouzení se, svačina, společné tvoření nebo volná hra dětí, popř. pobyt venku.

15.30–16.00 závěrečný kruh - reflexe dne a rozloučení, vyzvedávání a odchod dětí


Řízená (výtvarné) činnosti během týdne:

Pondělí – modelování z různých materiálů

Úterý – příprava svačinky

Středa – malování akvarelovými barvami přírodního původu

Čtvrtek – přírodní materiály s ohledem na roční období

Pátek – vlna a ovčí rouno


I nadále platí, že velkou část dne budou děti trávit venku v přírodě, za každého počasí s odpovídajícím vybavením. Zde budou mít prostor pro volnou hru (bl
Founded 2016 - spojením Lesní mateřské školky Dvoreček (2010) a Dětského klubu Šalamounek (2015)

Similar places nearby