We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
EduCentar - Škola pozitivnog roditeljstva

EduCentar - Škola pozitivnog roditeljstva

Kursulina 38/18, Belgrade, 11000, Serbia

Get Directions

381603007088

Add link to website

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA 09:00 – 17:00
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About Edukativni centar za lični i profesionalni razvoj. Do sada je preko 400 porodica učestvovalo u edukacijama, za roditelje i decu uzrasta 7-18.g.
EduCentar - Škola pozitivnog roditeljstva cover
Mission Promocija odgovornog roditeljstva
Description Naša osnovna vizija rada je promocija odgovornog roditeljstva.
Naš cilj je da omogućimo roditeljima da svojoj deci obezbede zdravo i pozitivno okruženje i vaspitanje.

Naš tim čine iskusni psiholozi, pedagozi i specijalni pedagozi koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa decom i mladima i sa njihovim roditeljima.
Biti roditelj je složena uloga, koja se stalno menja i otvara nova pitanja i dileme. Ovde rešenja nisu uvek očigledna i jednostavna. Deca i mladi testiraju granice i traže nove načine komunikacije.
Kroz obuke, treninge ili individualno i grupno savetovanje, roditelji će moći da dobiju sve informacije i odgovore na pitanja o razvojnim aspektima svoje dece kao i podršku u roditeljstvu koje je važno za dalje usmeravanje i vaspitanje njihove dece. Kroz podršku roditeljima obezbeđuju se povoljni uslovi za pravilan razvoj i vaspitanje dece, a deci stvaramo zdrave uslove odrastanja.
Rad sa decom i mladima usmeren je na jačanje i razvijanje njihovih potencijala, veština komunikacije, snalaženja u raznim životnim situacijama koje su sve zahtevnije i izazovnije, a sa ciljem da se osećaju sigurno i uspešno u svojim životnim ulogama..

U našem edukativnom centru porodicama su dostupne različite usluge na jednom mestu:

• PREVENTIVNE I INTERVENTNE AKTIVNOSTI
- individualno i/ili grupno savetovanje dece i roditelja,
- obuke u tehnikama učenja za decu, podrška u učenju,...
- psiho-edukativne radionice,
- jačanje samopouzdanja kod dece,
- održavanje pažnje kod dece,
- razvijanje veština komunikacije,
- razvoj emocionalne inteligencije.

• EDUKACIJA RODITELJA
- upoznavanje roditelja sa promenama kroz koje svako dete prolazi tokom svake faze u svom razvoju,
- usvajanje novih vaspitnih stilova,
- unapređivanje roditeljskih veština, itd.

Similar places nearby