We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Škola sreće pokreće

Škola sreće pokreće

Južnomoravskih brigada 13, Niš, 18000, Serbia

Get Directions

0600 255 288

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA 11:00 – 13:00
TU 19:00 – 20:30 SU closed
WE 19:00 – 20:30
TH 19:00 – 20:30
FR closed
About Učimo da učimo - Zašto učim? Kako učim? Kako da razumem? Kako da uspem?
Škola sreće pokreće cover
Mission Naša misija je da pružimo najnovija i najaktuelnija znanja o načinima učenja, samorazvoja i razvoja kapaciteta mladih kako bi im pomogli da postanu najbolja verzija sebe i dostignu svoje potencijale, da kontinuirano razvijaju svoja znanja, veštine i sposobnosti i da se kao aktivni srećni građani uključe u razvoj društva.
Description Škola sreće kroz svoj program Uspešno učenje kod dece razvija veštine učenja, izgrađuje kulturu samomotivacije i razvija samopouzdanje.

Program se sastoji od četiri radionice: Zašto učim? Kako učim? Kako da razumem? Kako da uspem?

Po završetku programa svaki polaznik treba da ume i zna:

- svoj dominantni stil učenja i kako da ga koristi za uspešno učenje
- da samoprocenjuje svoj rad i napredak
- da sarađuje na grupnom zadatku
- da koristi različite tehnike koje doprinose boljem razumevanju
- da samostalno izdvaja ključne reči
- da samostalno izradi mapu uma za sadržaj iz nekog predmeta
- da kratko prezentuje sadržaj mape
- da procenjuje prezentacije drugih uz određene kriterijume
- da razume korake koji se preduzimaju na putu uspeha
- da planira svoje aktivnosti na mesečnom/nedeljnom/dnevnom nivou
- da vrši samoprocenu svog napredovanja u učenju

Similar places nearby