We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Školská jedáleň pri ZŠ, ČSA 15, Moldava n/B

Školská jedáleň pri ZŠ, ČSA 15, Moldava n/B

ulica Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01, Slovakia

Get Directions

+421 055 4602134

Categories
Work hours Add information
About Informácie pre stravníkov školskej jedálne.
Školská jedáleň pri ZŠ, ČSA 15, Moldava n/B cover
Description Táto fb stránka bola založená pre rodičov žiakov, ale aj všetkých stravníkov našej školskej jedálne. Využite možnosť odhlásenia sa zo stravy aj touto formou, prípadne uvítame nápady či otázky.
Rodičom chceme priblížiť aké jedlá deti u nás konzumujú a rôzne akcie spojené s kuchyňou v školskej jedálni.
Zo stravy sa odhlasujte prosím deň vopred príp. do 7:30 v daný deň.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Kedže jedáleň je zariadenie hromadného stravovania, musí spĺňať prísne pravidlá hygieny a už z jej charakteru vyplýva, že v nej nie je možné jedlo ,,ušiť na mieru´´ každému jednotlivému dieťaťu podľa chuti .Preto je našou povinnosťou spoluvytvárať správne stravovacie návyky našich detí.Cena za obed pre prvý stupeň - 1,11 €
druhý stupeň - 1,19 €
desiata - 0,50 €

Založenie stránky:

vedúca školskej jedálne Beáta Szilvássyová
  • ulica Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01, Slovakia
  • Get Directions

Similar places nearby