We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Адвокатско дружество- Стасинопулу, Янкова и Дечева

Адвокатско дружество- Стасинопулу, Янкова и Дечева

Vasil Levski, 29V, Veliko Tarnovo, 5000, Bulgaria

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About адвокат Ирена Стасинопулу, адвокат/ синдик Мая Янкова, адвокат Силвия Дечева, асоциирани адвокати - Слав Личев, синдик Пламен Костадинов
Адвокатско дружество- Стасинопулу, Янкова и Дечева cover
Mission " Ubi ius ibi remedium".
"Право има там, където има защита"
Description "Адвокатско дружество- Стасинопулу, Янкова и Дечева" предлага юридически услуги във всички сфери на правото като съчетава възможността за моментално решение с професионално отношение.
Адвокати с дългогодишен професионален опит винаги ще защитят интересите на клиентите си и ще поставят ги поставят на първо място. Натрупаният опит, личните качества, коректност и професионализъм, се превърнаха в запазена марка на целия екип.
Дружеството извършва правни услуги, изразяващи се в устни и писмени консултации, предоставяне на становища, изготвяне на молби, тъжби, заявления, жалби, писмени договори, нотариални актове, документи за нотариално производство и други.
Дружеството представлява клиентите си и защитава техните права и законни интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и други учреждения и служби, както и пред физически и юридически лица. Осигурява правна помощ и в областта на търговското право, трудовото право,семейно и наследствено право, административно право,данъчно право, наказателно право, вещно право (недвижими имоти, строителство), пълно правно обслужване на търговски дружества, търговска несъстоятелност, събиране на просрочени вземания.
"Адвокатско дружество-Стасинопулу, Янкова и Дечева" е създадено на 01.04.2013г. Екипът е изграден от опитни адвокати със самостоятелна дългогодишна практика.
" Ние се чувстваме морално задължени да предоставяме на всеки свой клиент най-доброто юридическо обслужване, което да гарантира отлични резултати."
Founded 01.04.2013 година

Similar places nearby