We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
АОНК - Асоциацията за Отговорно Небанково Кредитиране

АОНК - Асоциацията за Отговорно Небанково Кредитиране

ул. "Якубица" 19, ет.1, офис 1С, Sofia, Bulgaria

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
АОНК - Асоциацията за Отговорно Небанково Кредитиране cover
Mission Създаването на асоциацията е в отговор на потребността от легитимна структура, която да спомага за издигане на престижа и насърчаване на добрите практики в сектора на бързото и краткосрочно потребителско кредитиране без обезпечение, в т.ч. защита на правата на потребителите и лоялната конкуренция на пазара за бързи потребителски кредити.
Description Add information
Founded 04/29/2014
  • ул. "Якубица" 19, ет.1, офис 1С, Sofia, Bulgaria
  • Get Directions

Similar places nearby