We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Българска мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД)

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД)

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 169, Sofia, 1504, Bulgaria

Get Directions

359 2 4282 015

Categories
Work hours Add information
About Сдружение "Българската мрежа на Глобалния договор на ООН" | UNGC Network Bulgaria
Българска мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) cover
Mission Сдружение "Българската мрежа на Глобалния договор на ООН" призовава активни и социално отговорни компании да възприемат и приложат в техните дейности десет универсални принципа в сферата на околната среда, работните стандарти, човешките права и борбата с корупцията. Глобалният договор има за цел да ангажира бизнеса в борбата с главните социални и екологични предизвикателства, които растящата глобализация влече след себе си.
Description Глобалният договор на ООН стартира в България през януари 2003г. под егидата на българския президент. Инициативата обединява на доброволен принцип широк кръг компании и организации, приели принципите на отговорното корпоративно гражданство.

От своя старт в България Глобалният договор обединява повече от 120 компании в неформална мрежа. Българската мрежа на Глобалния договор е неформално сдружение на компании, неправителствени организации и академични институции, които споделят принципите на Глобален договор и прилагат социално отговорни практики; стремят се да обменят опит, инициират диалог или партньорства с други лица, като правителството, местните власти, работодателските организации, организациите на гражданското общество и академичните институции. За да се усили и повиши ролята на мрежата на Глобалния Договор в България, през 2006г. бе е въведена структура за управление, състояща се от Консултативен Съвет и Секретариат.

Сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН” е учредено на 10 септември 2010г от 20 водещи компании и организации, членове на Глобалния Договор на ООН. Сдружението се управлява от Национален Съвет с председател Овергаз Инк и Контролен съвет.
Awards Награда на форума Рио +20 в категория "Сътрудничество между локалните мрежи" от Годишните награди на местните мрежи на Глобалния договор 2012.
Founded 10 септември 2010 г.
  • бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 169, Sofia, 1504, Bulgaria
  • Get Directions

Similar places nearby