We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Водстрой ВТ АД

Водстрой ВТ АД

ул. "България" №25, Veliko Tarnovo, 5000, Bulgaria

Get Directions

088 5910 606

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 17:00 SA closed
TU 08:00 – 17:00 SU closed
WE 08:00 – 17:00
TH 08:00 – 17:00
FR 08:00 – 17:00
About Строителство,инженеринг ,проектиране, маркетинг, консултантски услуги, отдаване под наем на ДМА,пълна гама строителна механизация и др
Водстрой ВТ АД cover
Description В дружеството са внедрени система за управление на качеството - ISO 9001:2008, на околната среда - ISO 14001:2004, здраве и безопасност при работа - ISO 18001:2007 и системата за управление на Социалната отговорност - SA 8000:2008

Сред най-търсените дейности на строителството са:
- хидромелиоративни/хидротехнически обекти - язовири, напоителни и отводнителни системи и съоръжения, помпени станции и капково напояване.
- обекти с промишлено и гражданско предназначение
- комунални водоснабдителни и канализационни системи
- обекти на хранително-вкусовата промишленост
- пътища и улици
- съвременни екологични обекти
- консултантски услуги
  • ул. "България" №25, Veliko Tarnovo, 5000, Bulgaria
  • Get Directions

Similar places nearby