We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Головне управління Національної поліції в Луганській області

Головне управління Національної поліції в Луганській області

Партизанська 16, Severodonetsk, 93404, Ukraine

Get Directions

+380 66 920 84 57

Categories
Work hours Add information
About Головне управління Національної поліції в Луганській області. Офіційна сторінка.
Головне управління Національної поліції в Луганській області cover
Mission Завданнями Національної поліції є реалізація державної політики у сферах:
- забезпечення громадської безпеки та публічного порядку;
- охорони та захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
- протидії злочинності;
надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або інших надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги (поліцейські послуги).
Національна поліція виконує свої завдання в межах повноважень і в спосіб, визначений Конституцією та законами України.
Description Націона́льна полі́ція Украї́ни — центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом.
Поліція призначена для захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства; для протидії злочинності, охорони громадського порядку, власності та для забезпечення громадської безпеки. В межах своєї компетенції керівництво діяльністю поліції здійснюють Президент України безпосередньо або через Міністра внутрішніх справ, керівники територіальних органів Міністерства внутрішніх справ і керівники підрозділів поліції.
Founded 08/05/2015
  • Партизанська 16, Severodonetsk, 93404, Ukraine
  • Get Directions

Similar places nearby