We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Исторически Музей - Ботевград

Исторически Музей - Ботевград

Saransk 1, Botevgrad, 2140, Bulgaria

Get Directions

072366828

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 18:00 SA 10:00 – 17:00
TU 09:00 – 18:00 SU 10:00 – 17:00
WE 09:00 – 18:00
TH 09:00 – 18:00
FR 09:00 – 18:00
Исторически Музей - Ботевград cover
Description Историческа справка

Музейното дело в Ботевградска община има дълбоки корени и богата традиция. Първите прояви на интерес към историческото минало свързваме с дейността на свещеник Георги поп Димитров от с. Скравена. Миналото и старините в Ботевградско проучва и дългогодишния учител Георги Попиванов от с.Трудовец.
Необходимост от изграждане на музейна сбирка в Ботевград, тогава Орхание, за пръв път е отразена във вестник ”Орханийски новини” бр.1,10.01.1927г., когато сред предстоящите задачи на културно-обществения елит на града е отбелязано създаването на “археологически музей към читалището”. Първата музейна сбирка се открива през 1937г., благодарение на директора на гимназията – Асен Стефанов.
През 1950 г., обогатена и разширена тя е преместена в читалище “Христо Ботев”, където пръв нещатен уредник дълги години е местния краевед Ташко Нинов. Две години по-късно сбирката е обявена за държавен музей, като за нуждите му е предоставена сградата на бившия хотел-кафене “Бристол”.
На 24 май 1959г. в приспособена за целта сграда, тържествено е открит общ народен музей. През 1970г. е открита втората експозиция на музея. Тази сграда също поради реконструкция на града е съборена през 1977г., а музеят преместен само на фондосъхранение, без експозиция на бул.”България” 8.
През 1985г. е уредена първата изложба от художествения фонд на музея, която поставя началото на художествената галерия към музея. По решение на Общинския съвет през 1988г. за изграждане на нова музейна експозиция и галерия е предоставена сграда в центъра на града срещу часовниковата кула. В този си вид музейната експозиция с художествената галерия съществува до 2010г.
На 01.07.2010г. започва реконструиране на съдебната палата в Ботевград, дело на архитект Пенчо Койчев, строена в тридесетте години на ХХ век. След надграждането на още един етаж, на 3 май 2011г. сградата е открита.

Дейност

Исторически музей – Ботевград, има развита експозиционна дейност. Зала „Орханиец” е оборудвана с необходимата техника

Similar places nearby