We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Кафедра Промислового Маркетингу ТНТУ

Кафедра Промислового Маркетингу ТНТУ

Україна, Тернопіль, вул. Білогірська, Ternopil, 46008, Ukraine

Get Directions

+38(096) 449-00-78

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 16:00 SA closed
TU 09:00 – 16:00 SU closed
WE 09:00 – 16:00
TH 09:00 – 16:00
FR 09:00 – 16:00
About Пропаганда отримання професії «Маркетинг» та високого звання фахівця із вивчення смаків покупців і просування товару.
Кафедра Промислового Маркетингу ТНТУ cover
Mission Сприяти всебічному розвитку студента та становленню його як лідера у сфері маркетингу
Description Кафедру маркетингу на виробництві було створено в 1997 році (наказ по університету № 5-01 від 27.01.1997 р.). До липня 2006 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор Гринчуцький Валерій Іванович.

Від липня 2006 року кафедру маркетингу на виробництві очолював доктор економічних наук, професор Козюк Віктор Валерійович.

Від 1 січня 2008 року кафедру маркетингу на виробництві перейменовано на кафедру промислового маркетингу.

У серпні 2008 року кафедру очолив кандидат економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Федорович Роман Володимирович – вчений в галузі економіки. Починаючи з 1979 року працював на посадах асистента, доцента, професора, заступника декана, директора інституту економіки та управління Тернопільського національного економічного університету.

Кафедра промислового маркетингу забезпечує підготовку фахівців за багатоступеневим принципом, за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр, а також забезпечує підготовку дисциплін загальноекономічної підготовки для спеціальностей факультету економіки і підприємницької діяльності та технічних спеціальностей.

Професорсько-викладацький склад кафедри, який забезпечує навчально-методичну роботу та виховний процес, нараховує 14 осіб, з них 1 професор Р.В. Федорович та 10 кандидатів наук, доцентів (О.П. Бурліцька, О.І. Краузе, Б.А. Оксентюк, Н.Я. Рожко, С.Б. Семенюк, Л.Я. Якимишин, Піняк І.Л., С.В. Шпилик, Н.М. Голда, Фалович В.А.).

Кафедрою постійно ведеться пошук та впровадження новітніх технологій навчання. Розроблено інформаційні пакети для організації дистанційного навчання, мультимедійні навчальні посібники.

Головний науковий напрямок кафедри промислового маркетингу – концептуальні засади створення маркетингових механізмів протидії кризовим явищам в діяльності промислових підприємств. Метою такої роботи є обґрунтування та розробка методологічного апарату створення організаційно-економічних умов для ефективного управління підприємством.

Шир
Founded 27 січня 1997
Products Освітні послуги
  • Україна, Тернопіль, вул. Білогірська, Ternopil, 46008, Ukraine
  • Get Directions

Similar places nearby