We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Македонци Во Малта / Macedonians in Malta

Македонци Во Малта / Macedonians in Malta

Triq il Principessa Margarerita, Msida, Malta

Get Directions

Add phone number

Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About Македонска заедница во Малта
Македонци Во Малта / Macedonians in Malta cover
Description ОФИЦИЈАЛНА СТРАНА НА МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО МАЛТА . Оваа страна е креирана со цел да помогне на сите македонци кои живеат во Малта или се во план да работат и живеат тука. Основната цел е да се запознате со основните работи за живот на Малта како и доколку сакате да побарате помош и информации од луге кои веќе се тука ! Се надеваме дека ќе ви користи оваа страна за основни информации...