We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Народно читалище Джон Атанасов

Народно читалище Джон Атанасов

ж. к. Младост 2, бл. 236, Sofia, 1799, Bulgaria

Get Directions

0886980728

Categories
Work hours Add information
About Читалището предлага езикови школи, курсовете по компютри, рисуване, приложни изкуства, пиано, китара, танци, джудо, тае бо и много други.
Народно читалище Джон Атанасов cover
Mission Изграждане на високо културни и образовани личности, приобщени към идеите за устойчиво и екологично развитие на обществото и природата.
Повишаването на културата и образованието на младите хора чрез запознаването им с най-новите достижения на европейската и световната наука, изкуство и култура.
Изграждане на съвременната градска култура на основата на европейския междукултурен диалог при съхраняване на самобитната култура на българския народ.
Запознаване на гражданите на район Младост с националните и европейските постижения в областта на културата, науката и образованието чрез използването на съвременните технологии и комуникации.
Създаване и развитие на спортната култура сред жителите на район Младост.
Подобряване на социалното развитие и перспектива пред жителите на района.
Description Народно читалище Джон Атанасов е основано през 1999 г. от над сто наши съграждани от район Младост. Още същата година започва и дейността на читалището. Организират се беседи на историческа тематика. Участва се в културната програма на Столична община.Благодарение на инициативността на своите членове и на настоятелството си бяха реализирани над десет проекта по програмите ОПАК, Леонардо да Винчи, ФАР Гражданско общество, ФАР Екотуризъм, МИКС на ДАМС и още много други.
През годините стартираха езиковите школи, курсовете по компютри, рисуване, приложни изкуства, пиано, китара, астрономия и др. Създадохме занималня за деца до 10 год. с изучаване на английски и немски език. Направихме и собствена печатна база, където издаваме годишния алманах за поезия Младост.
През 2004 г. читалището става член на Съюза на софийските читалища.
През 2007 г. читалището става член на Съюза на читалищата.
Founded Народно читалище Джон Атанасов е основано през 1999 г. от над сто наши съграждани от район Младост.
  • ж. к. Младост 2, бл. 236, Sofia, 1799, Bulgaria
  • Get Directions

Similar places nearby