We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Национален младински совет на Македонија - НМСМ / NYCM / KRNM

Национален младински совет на Македонија - НМСМ / NYCM / KRNM

Aminta Treti br. 29/1-3, Skopje, 1000, Macedonia

Get Directions

+389 78 350 531

Categories
Work hours Add information
About Национален младински совет на Македонија | Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë | National Youth Council of Macedonia
Национален младински совет на Македонија - НМСМ / NYCM / KRNM cover
Mission Мисија на Националниот младински совет на Македонија е да ги претставува интересите и потребите на младите луѓе како врска со сите чинители и да обезбеди вклучување и активно учество на младите во процесот на донесување одлуки на секое ниво.
Misioni i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë është ti përfaqësojë interesat dhe nevojat e të rinjve si lidhje mes të gjithë faktorëve dhe të sigurojë kyçje dhe pjesmarrje aktive të të rinjve në procesin e marrjes së vendimeve në të gjitha nivelet.
Description Национален младински совет на Македонија | Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë | National Youth Council of Macedonia
Founded 06/30/2013

Similar places nearby