We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Национален Център по Заразни и Паразитни Болести

Национален Център по Заразни и Паразитни Болести

бул. Янко Сакъзов 26, Sofia, 1504, Bulgaria

Get Directions

02 9446999

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 16:00 SA closed
TU 09:00 – 16:00 SU closed
WE 09:00 – 16:00
TH 09:00 – 16:00
FR 09:00 – 16:00
About НЦЗПБ е със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването.
Национален Център по Заразни и Паразитни Болести cover
Description Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване. Това определя интензивната научно-изследователска дейност по отношение етио-патогенезата, имунната реактивност, епидемиологичните особености, лабораторната диагностика, лечението и имунопрофилактиката на бактериалните и вирусните инфекции (в това число и вътреболничните) и паразитните инвазии.

НЦЗПБ е единствената неуниверситетска институция в страната, която е акредитирана от 1999 г. от Националната агенция по оценка и акредитация (НАОА) към Министерския съвет, като висше училище в областта на инфектологията с права да подготвя докторанти и провежда следдипломно обучение по епидемиология, микробиология, вирусология, паразитология и имунология и алергология. Дългогодишна традиция е ежегодно да се организират десетки учебни курсове за специалисти от страната и чужбина с по няколкостотин участници.

В НЦЗПБ се намират всички Национални референтни лаборатории (НРЛ) по различните бактериални, вирусни и паразитни инфекции, обединени в т.н. Лабораторно-изпитателен комплекс (ЛИК), който е единственият за сега в страната ни акредитиран от Българска служба по акредитация (БСА) през 2003 г. по европейските изисквания на стандарта БДС ISO EN 17025 за високо качество на работата. От 1998 г. НРЛ се намират под постоянен международен външен лабораторен контрол от немската акредитационна система Instand.

НЦЗПБ, чрез Националните референтни лаборатории, от 1998 г. провежда Национален външен лабораторен контрол за качеството на лабораторната диагностика, осъществявана от всички микробиологични, вирусологични и паразитологични лаборатории в страната, което при успешен резултат им дава възможност да сключват договори с НЗОК.

От 2007 г. НЦЗПБ е обявен за Колабориращ център към Световната здравна организация (
Founded 1881
  • бул. Янко Сакъзов 26, Sofia, 1504, Bulgaria
  • Get Directions

Similar places nearby