We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Оптима - Българска асоциация за качествени езикови услуги

Оптима - Българска асоциация за качествени езикови услуги

57 Bulevard Knyaz Al. Dondukov, Sofia, Bulgaria

Get Directions

+359 87 771 8643

Categories
Work hours Add information
Оптима - Българска асоциация за качествени езикови услуги cover
Mission ОПТИМА си поставя амбициозната цел да гарантира качеството на чуждоезиковото обучение в членуващите в нея организации в интерес както на обучаваните клиенти, така и на преподавателите и административните сътрудници.

Българската асоциация за качествени езикови услуги е създадена през 2000-та година с финансовата и експертната помощ на Британски Съвет, България.

ОПТИМА работи в тясно взаимодействие с европейската асоциация за качествени езикови услуги EAQUALS. Чрез цялостна инспекция и оценка на работата на своите членове по отношение на обслужването на клиентите, преподаването, материалната база, административния и академичния мениджмънт, ОПТИМА вече успешно въвежда в България унифицираните европейски стандарти в областта на чуждоезиковото обучение.

От началото на 2003 г. курсистите в организациите-членове на ОПТИМА могат да получат Европейско езиково портфолио - Европейски езиков паспорт.

ЗНАКЪТ ЗА КАЧЕСТВО НА ОПТИМА ГАРАНТИРА:

* езикова среда и обучение на високо ниво;
* висок стандарт на преподаването и обучението, осигурен от квалифицирани преподаватели;
* професионализъм и висок морал;
* точност и достоверност на информацията относно условията на обучение и заплащане;
* ангажираност за провеждане и развитие на стандартите в чуждоезиковото обучение;
* редовно проследяване (инспектиране) на учебния процес;
* прецизно определяне на езиковото ниво на курсистите чрез входящи тестове;
* проследяване напредъка на курсистите чрез междинни и крайни тестове;
* възможност за курсистите / клиентите да изразяват мнението си за курса;
* ясна и коректна процедура при разрешаване на проблеми, свързани с оплаквания;
* издаване удостоверение за завършено ниво / успеваемост в края на курса.

Всяка организация - акредитиран член на ОПТИМА, има право да използва запазения знак за качество на Асоциацията. Дейността на ОПТИМА стимулира развитието на частни езикови центрове и училища, които отговарят на европейските стандарти за чуждоезиково обучение.
Description ОПТИМА си поставя амбициозната цел да гарантира качеството на чуждоезиковото обучение в членуващите в нея организации в интерес както на обучаваните клиенти, така и на преподавателите и административните сътрудници.

Българската асоциация за качествени езикови услуги е създадена през 2000-та година с финансовата и експертната помощ на Британски Съвет, България.

ОПТИМА работи в тясно взаимодействие с европейската асоциация за качествени езикови услуги EAQUALS. Чрез цялостна инспекция и оценка на работата на своите членове по отношение на обслужването на клиентите, преподаването, материалната база, административния и академичния мениджмънт, ОПТИМА вече успешно въвежда в България унифицираните европейски стандарти в областта на чуждоезиковото обучение.

От началото на 2003 г. курсистите в организациите-членове на ОПТИМА могат да получат Европейско езиково портфолио - Европейски езиков паспорт.

ЗНАКЪТ ЗА КАЧЕСТВО НА ОПТИМА ГАРАНТИРА:

* езикова среда и обучение на високо ниво;
* висок стандарт на преподаването и обучението, осигурен от квалифицирани преподаватели;
* професионализъм и висок морал;
* точност и достоверност на информацията относно условията на обучение и заплащане;
* ангажираност за провеждане и развитие на стандартите в чуждоезиковото обучение;
* редовно проследяване (инспектиране) на учебния процес;
* прецизно определяне на езиковото ниво на курсистите чрез входящи тестове;
* проследяване напредъка на курсистите чрез междинни и крайни тестове;
* възможност за курсистите / клиентите да изразяват мнението си за курса;
* ясна и коректна процедура при разрешаване на проблеми, свързани с оплаквания;
* издаване удостоверение за завършено ниво / успеваемост в края на курса.

Всяка организация - акредитиран член на ОПТИМА, има право да използва запазения знак за качество на Асоциацията. Дейността на ОПТИМА стимулира развитието на частни езикови центрове и училища, които отговарят на европейските стандарти за чуждоезиково обучение.
Founded 14 April 2000

Similar places nearby