We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ПМГ "Иван Вазов" Димитровград

ПМГ "Иван Вазов" Димитровград

ул. "Климент Охридски" 1, Dimitrovgrad, 6400, Bulgaria

Get Directions

0391 6-63-54

Categories
Work hours Add information
About Гимназията е най-старото средно училище в града и съсредоточава интелектуалния елит на димитровградските ученици.
ПМГ "Иван Вазов" Димитровград cover
Description ПАТРОН

Училището носи името на Иван Вазов (27.06.1850 - 22.09.1921) - най-популярният български писател и поет, чиито творби и досега се радват на наследствен читателски възторг. Най-известното му произведение - романът "Под игото" е най-превежданата българска книга - с издания на 32 езика. Поезията му отразява съкровените български ценности, тя побира в себе си възторзите и болките на народа ни. И днес Вазов се възприема като синоним на България.

По традиция патронният празник на ПМГ се отбелязва в края на месец април. И това не се свързва с конкретна дата от живота на Иван Вазов, а с Априлското въстание, защото народният поет възвеличава с творчеството си това историческо събитие.

АМБИЦИЯ

ПМГ заема централно място в образователното пространство на града. Гимназията е най-старото средно училище в града и съсредоточава интелектуалния елит на димитровградските ученици. Превърнала се е в притегателен център за амбициозни и талантливи деца, изявявящи се в областта на точните и природните науки.

Гимназията е дала на България двама академици - чл. кор. проф. д-р. на историческите науки Васил Гюзелев и чл. кор. проф. д-р на химическите науки Васил Сгурев

Ние предоставяме възможности за:

интензивно чуждоезиково обучение от VІІІ до ХІІ клас (включително в компютърни зали)
специализирано компютърно обучение по информатика и информационни технологии в малки групи - до 13 ученици
солидна подготовка по всички предмети
придобиване на сертификат за компютърна грамотност IT card
участие в школи по биология, математика, математическа лингвистика, чужд език, история, информатика, компютърна анимация
участие в хорова формация
културни и спортни изяви

ИСТОРИЯ

На16 декември 1944г. с указ № 64 на Министерството на народното просвещение се открива непълна гимназия в с. Раковски / което три години по-късно, на 10.10.1947г. е град Димитровград /.
От 1945г. - Гимназията става пълна - до 11 клас.
До 1958г. тя се именува Първо средно смесено уч
  • ул. "Климент Охридски" 1, Dimitrovgrad, 6400, Bulgaria
  • Get Directions

Similar places nearby