We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Проект Млади Учени НИМХ

Проект Млади Учени НИМХ

НИМХ-БАН, бул. Цариградско шосе 66, Sofia, 1000, Bulgaria

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About ПРОЕКТ ВG051РО001-3.3.06-0063
Програма за мулти-дисциплинарно обучение на докторанти и млади учени.
Проект Млади Учени НИМХ cover
Description Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, рационално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатичните промени.
Founded 08/01/2013
  • НИМХ-БАН, бул. Цариградско шосе 66, Sofia, 1000, Bulgaria
  • Get Directions

Similar places nearby